Na iPhone se zobrazuje počet nepřečtených emailů, přestože jsou přečteny všechny

Přestože mám na iPhone úplně prázdnou mailovou schránku, zobrazuje se na ikonce mailu odznak s počtem nepřečtených emailů.

Postup, který to řeší je jednoduchý:

 • V nastavení účtu vypnout synchronizaci pošty
 • Restartovat telefon
 • Zapnout synchronizaci pošty

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=gF08XGixErY

Visual Studio: Úprava snippetu „ctor“, aby kurzor po rozbalení skončil v místě pro zadávání parametrů

Pokud používáte snippet „ctor“ pro vytváření konstruktorů tříd, může vás štvát, že kurzor po jeho rozbalení skončí připraven v těle konstruktoru a nikoliv v místě pro zadávání parametrů.

ctor1

Drtivá většina constructorů v dnešní době stejně pouze přebírá hodnoty parametrů, které uloží do lokálních privátních fieldů. Často readonly, většinou jako dependencies v patternu Constructor Injection z rodiny Dependency Injection. Takové konstruktory se poměrně efektivně vytvářejí s použitím akce „Introduce and initialize field“ na zapsaném parametru (ať už za použití Resharperu, nebo Introduce and initialize field extension).

expand

Chceme-li změnit pozici kurzoru, stačí upravit snippet ctor a umístit marker $end$ na místo, kde chceme kurzor připravit.

Pokud máme Resharper, dostaneme se na editaci snippetu přes menu Resharper ~ Tools ~ Templates Explorer. Vybereme scope C# a editujeme „ctor“:

public $classname$ ($END$)
 {
	  
 }

Bez Resharperu je potřeba editovat přímo soubor snippetu na disku, najdete ho v cestě C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC#\Snippets\1033\Visual C#\ctor.snippet. Je to krátké XML v kterém příslušný blok rychle najdete.

Výsledné chování je pak mnohem přímočařejší:

full

API restriction: The assembly “file:///…Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework.dll‘ has already loaded from a different location. It cannot be loaded from a new location within the same appdomain.

Pokud se s touto chybou potkáte ve Visual Studiu, nejspíš se vám podaří něco kolem toho vygooglit. Zákeřnější je tato chyba na TFS Build Serveru, kde jsou postupy nalezené k většinou VS irelevantní.

Obvyklou příčinou je, že se vám na Build serveru spouští při testech něco víc, než plánujete.

Například

 • patternu pro assemblies s unit-testy odpovídá i jiný projekt, v mém případě např. TestHelpers.dll se sdílenými pomůckami nečekaně spadl do výchozího patternu „*test*.dll“, který na konkrétním buiĺdu nebyl změněn za námi používanou konvenci „*Tests.dll“. Můj TestHelpers.dll referencuje také Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework.dll a chyba byla na světe.
 • pattern pro assemblies s unit-testy najde vaše testy vícekrát v různých složkách. Pomoct by mělo změnit pattern  z „**\*test*.dll“ na „*test*.dll“, aby se obešel folder-matching.

Vzdálené spouštění testů se nedaří: Failed to queue test run ‚…‘: A connection attempt failed…

Problém: Na build serveru (TFS 2015) spouštíme v rámci buildu unit testy. Testy jsou spouštěny vzdáleně na test serveru (test controller / test agent). Spuštění testů se nezdaří, dostáváme chybu „Failed to queue test run ‚…‘: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.“

Řešení: Ve Windows Firewallu stroje, který vzdáleně spouště testy, povolit komunikaci programu C:\ProgramFiles (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\MSTest.exe.

Zdůrazňuji, že konfigurujeme volající stranu (build server), nikoliv volanou stranu (test server).

Zdá se, že nám výskyt tohoto problému souvisí s instalací Visual Studia 2015. Instalátor sice do firewallu několik pravidel přidal, nicméně ta nedostačovala.

Programátorská hádanka: ArgumentException, ArgumentNullException

Přijde vám na následujícím kódu něco divného?

public void DoSomething(MyClass firstParameter)
{
 if (firstParameter == null)
 {
  throw new ArgumentNullException(nameof(firstParameter), "My message.");
 }
 if (firstParameter.SomeProperty < 0)
 {
  throw new ArgumentException(nameof(firstParameter), "My other message.");
 }

 // do something...
}

Moq: Partial mocking + cross-project internal

Není to sice ideální, ale někdy tomu situace dá, že potřebuji testovat metodu, která by jinak byla private. V takovém případě ji dělám internal a do testovacího projektu ji zpřístupňuji pomocí global atributu InternalsVisibleTo z AssemblyInfo.cs:

[assembly: InternalsVisibleTo("Havit.Xy.ServicesTests")]

To všechno funguje celkem v pohodě až do okamžiku, než se pustíte do partial-mockingu. Máme například následující třídu, kterou chceme testovat

public class TestedClass
{
 public virtual void Process()
 {
  foreach (var item in ...)
  {
   ProcessItem(item);
  }
 }

 internal virtual void ProcessItem(string item)
 {
   ...
 }
}

Dokud testujeme samotnou třídu, je vše v pohodě:

var sut = new TestedClass();
var output = sut.ProcessItem(input);

Zajímavé to začne být, pokud začneme tvořit partial-mock, tedy chceme část funkčnosti třídy nasetupovat jinak, abychom testovali jen určitou část. Třeba chceme testovat Process() bez ProcessItem():

// arrange
var sut = new Mock();
sut.Setup(sut => sut.ProcessItem(It.IsAny()).Returns(String.Empty);
sut.CallBase = true;

// act
sut.Process();

// assert
...

Najednou zjistíte, že Moq nový setup metody ProcessItem ignoruje a volá stále původní implementaci. Žádný problém navíc nehlásí a já se jen nestačím divit, co se kde hnojí.

Pak vám to najednou docvakne. Vše začne fungovat, pokud setupovanou metodu ProcessItem uděláte protected internal:

public class TestedClass
{
 public virtual void Process()
 {
  foreach (var item in ...)
  {
   ProcessItem(item);
  }
 }

 protected internal virtual void ProcessItem(string item)
 {
   ...
 }
}

…najednou vše funguje.

Programátorská hádanka: Statický field na generické třídě

Co myslíte, že je v Member v jednotlivých případech?

class BaseClass<T>
{
	public static string Member;
}

class DerivedClass1 : BaseClass<int>
{
}

class DerivedClass2 : BaseClass<double>
{
}

class DerivedClass3 : BaseClass<int>
{
}

void Main()
{
	DerivedClass1.Member = "test";
	Console.WriteLine(DerivedClass1.Member);
	Console.WriteLine(DerivedClass2.Member);
	Console.WriteLine(DerivedClass3.Member);
}