HAVIT Knowledge Base

Programátorská hádanka: out v C#

Tato metoda obvykle vrací false.
Napadne vás uspořádání, kdy vrátí true?

static bool Test(out int x, out int y)
{
    x = 123;
    y = 45;
    return (x == y);
}

Výsledek najdete v .NET Fiddle.