Category Archives: SharePoint

Office SharePoint Designer ničí odkazy v .master souborech

Dvě hodiny jsem právě strávil s obligátní chybou „File Not Found.“, problém se nakonec ukázal v tom, že Microsoft Office SharePoint Designer při otevření default.master souboru změnil v direktivách <%@ Register %> atribut src z

<%@ Register TagPrefix="wssuc" TagName="Welcome" src="~/_controltemplates/Welcome.ascx" %>

na

<%@ Register TagPrefix="wssuc" TagName="Welcome" src="_controltemplates/Welcome.ascx" %>

…zabít málo!!!

Zobrazování podrobností výjimek a chyb

Jestli Vás taky rozčilují chybové hlášky SharePointu ve stylu „Unexpected error has occured.“ nebo „File not found.“ a marně hledáte detaily těchto chyb/výjimek, pak vězte, že stačí ve web.configu nastavit v elementu SharePoint/SafeMode atribut CallStack na true:

<SharePoint>
    <SafeMode MaxControls="200" CallStack="true" ...

Samozřejmě k tomu ještě <customErrors mode=“Off“ /> nebo mode=“RemoteOnly“:

<customErrors mode="Off" />

…a je to.

Samozřejmě na produkční mašině bychom měli mít CallStack=“false“.