Tag Archives: Code Review

C# Code Analysers [Ondřej Václavek, HAVIT Vzdělávací okénko, 21.11.2019]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT z 21. listopadu 2019, kdy nám Ondřej Václavek povídal o tvorbě vlastních C# Code Analyserů.

Nahrávka je publikována na našem HAVIT YouTube Channelu.

Perly z codereview [Jiří Kanda, HAVIT Vzdělávací okénko 21.12.2017]

Záznam z interního vzdělávacího okénka HAVIT ze 21.12.2017 je publikován na našem HAVIT YouTube Channel. Téma prezentoval Jiří Kandal:

 

[ASP].NET Worst Practices – záznam, slides a dema [Prague .NET Meetup 02/2016]

Slides a dema z mé přednášky pro setkání Prague .NET Meetup ze 17.2.2016:

Záznam z přednášky je publikován na našem HAVIT YouTube Channel.

Dotčená témata

  • Garbage Collector, Finalization, C# Destructors, Resource Wrapper pattern
  • Process Failure, StackOverflow, Windows Debugger, DebugDiag
  • <compilation debug=“true|false“ />, <deployment retail=“true“/>
  • ASP.NET Over-posting / Mass-assignment
  • skládání stringů vs. StringBuilder
  • vyhledávání v datech – List vs. BinnarySearch vs. Dictionary vs. LINQ ToLookup()
  • perly code-review

Perly code-review z praxe – záznam a slides [MS Fest Brno 2014]

Slides z mé přednášky 18.10.2014 pro konferenci MS Fest Brno:

Z přednášky jsem pořizoval záznam, který najdete na našem HAVIT YouTube Channelu: