Tag Archives: Prague .NET Meetup

[ASP].NET Worst Practices – záznam, slides a dema [Prague .NET Meetup 02/2016]

Slides a dema z mé přednášky pro setkání Prague .NET Meetup ze 17.2.2016:

Záznam z přednášky je publikován na našem HAVIT YouTube Channel.

Dotčená témata

  • Garbage Collector, Finalization, C# Destructors, Resource Wrapper pattern
  • Process Failure, StackOverflow, Windows Debugger, DebugDiag
  • <compilation debug=“true|false“ />, <deployment retail=“true“/>
  • ASP.NET Over-posting / Mass-assignment
  • skládání stringů vs. StringBuilder
  • vyhledávání v datech – List vs. BinnarySearch vs. Dictionary vs. LINQ ToLookup()
  • perly code-review