Tag Archives: Moq

Moq – základní seznámení [Jiří Kanda, Vzdělávací okénko, 17.6.2020]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT ze 17. června 2020, kde Jiří Kanda mluvil o Moq, mockovacím frameworku pro tvorbu unit-testů.

Nahrávka je publikována na našem HAVIT YouTube Channelu.

Working Effectively with Legacy Code – záznam, dema a slides [WUG Praha 04/2017]

Slides z mé přednášky pro WUG Praha z 26.4.2017:

Záznam z přednášky je publikován na našem HAVIT YouTube Channel.

Dotčená témata

 • „definice“ Legacy Code
 • Refactoring Mindset
 • Roslyn Code Analyzers – C#, StyleCop, SonarLint, Global Suppressions
 • Testability – extract dependencies do virtuálních metod + override v testu
 • Mocking – Moq
 • Advanced Testing – Fixture
 • extrakce dependencies, Dependency Injection

Working Effectively with Legacy Code – záznam, ZIP a slides [MS Fest Praha 11/2016]

Slides z mé přednášky pro MS Fest Praha z 26.11.2016:

Záznam z přednášky je publikován na našem HAVIT YouTube Channel.

Dotčená témata

 • „definice“ Legacy Code
 • Refactoring Mindset
 • Roslyn Code Analyzers – C#, StyleCop, SonarLint, Global Suppressions
 • Testability – extract dependencies do virtuálních metod + override v testu
 • Mocking – Moq

Working Effectively with Legacy Code – záznam a slides [WUG Days Brno 10/2016]

Slides z mé přednášky pro WUG Days Brno ze 9.10.2016:

Záznam z přednášky je publikován na našem HAVIT YouTube Channel.

Dotčená témata

 • „definice“ Legacy Code
 • Refactoring Mindset
 • Roslyn Code Analyzers – C#, StyleCop, SonarLint, Global Suppressions
 • Testability – extract dependencies do virtuálních metod + override v testu
 • Mocking – Moq
 • Dependency Injection

Moq: Partial mocking + cross-project internal

Není to sice ideální, ale někdy tomu situace dá, že potřebuji testovat metodu, která by jinak byla private. V takovém případě ji dělám internal a do testovacího projektu ji zpřístupňuji pomocí global atributu InternalsVisibleTo z AssemblyInfo.cs:

[assembly: InternalsVisibleTo("Havit.Xy.ServicesTests")]

To všechno funguje celkem v pohodě až do okamžiku, než se pustíte do partial-mockingu. Máme například následující třídu, kterou chceme testovat

public class TestedClass
{
 public virtual void Process()
 {
  foreach (var item in ...)
  {
   ProcessItem(item);
  }
 }

 internal virtual void ProcessItem(string item)
 {
   ...
 }
}

Dokud testujeme samotnou třídu, je vše v pohodě:

var sut = new TestedClass();
var output = sut.ProcessItem(input);

Zajímavé to začne být, pokud začneme tvořit partial-mock, tedy chceme část funkčnosti třídy nasetupovat jinak, abychom testovali jen určitou část. Třeba chceme testovat Process() bez ProcessItem():

// arrange
var sut = new Mock();
sut.Setup(sut => sut.ProcessItem(It.IsAny()).Returns(String.Empty);
sut.CallBase = true;

// act
sut.Process();

// assert
...

Najednou zjistíte, že Moq nový setup metody ProcessItem ignoruje a volá stále původní implementaci. Žádný problém navíc nehlásí a já se jen nestačím divit, co se kde hnojí.

Pak vám to najednou docvakne. Vše začne fungovat, pokud setupovanou metodu ProcessItem uděláte protected internal:

public class TestedClass
{
 public virtual void Process()
 {
  foreach (var item in ...)
  {
   ProcessItem(item);
  }
 }

 protected internal virtual void ProcessItem(string item)
 {
   ...
 }
}

…najednou vše funguje.