Tag Archives: Errors

C# 5: Caller Info Attributes

Zajímavá novinka v C# 5 poslouží například k logování. Následující příklad funguje ve Visual Studio 11 Beta

 class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Log("Message");
    }

    static void Log(string message,
      [CallerMemberName] string callerMemberName = "",
      [CallerFilePath] string callerFilePath = "",
      [CallerLineNumber] int callerLineNumber = 0)
    {
      Console.WriteLine(message);
      Console.WriteLine(callerMemberName);
      Console.WriteLine(callerFilePath);
      Console.WriteLine(callerLineNumber);
    }
  }

Výstupem je např:

Message
Main
d:\Development\CallerAttributes\CallerAttributes\Program.cs
14

Exchange 2010: Přístup Domain Admins na ActiveSync (Error 0x85010004, InvalidPolicyKey)

Pokud Vám ActiveSync hlásí chybu 0x85010004 a jste Domain Admins, pak vězte, že jedna z tajnůstek Exchange 2010 říká, že Domain Admins účty mají tento přístup zakázaný.

Obejít se to dá takto:

 1. Vezměte Active Directory Users and Computers konzoli
 2. Přepněte si režim na View / Advanced Features
 3. Odeberte uživateli skupinu Domain Admins, OK
 4. Otevřete znovu uživatele a na záložce Security jděte na Advanced a zaškrtněte Include inheritable permissions from this object’s parent, OK, OK, OK
 5. Přidejte si zpět Domain Admins
 6. …a Active Sync jede

Manage auditing and security logs (SeSecurityPrivilege) chybí/mizí

Pokud skupině Exchange Enterprise Servers chybí právo „Manage auditing and security logs“ (SeSecurityPrivilege), což lze snadno ověřit utilitou \SUPPORT\EXDEPLOY\policytest.exe z Exchange CD, pak nám nastávají závažné potíže. Obyčejně nám začne failovat spouštění Exchange služeb, především Information Store.

Do logu můžem dostávat:

Event ID 7024, Service Control Manager:
   „The Microsoft Exchange Information Store service terminated with service-specific error 0 (0x0).“

Event ID 1121, MSExchangeIS:
   „Error 0x80004005 connecting to the Microsoft Active Directory.“

Event ID 5000, MSExchangeIS:
   „Unable to initialize the Microsoft Exchange Information Store service. – Error 0x80004005.“

Event ID 2103, MSExchangeDSAccess:
   „Process MAD.EXE (PID=2356). All Global Catalog Servers in use are not responding:“

…a podobné

Můžeme to snadno napravit setup.exe /domainprep, nicméně někdy ani to trvale nepomůže a dost krušné chvíle nám mohou nastat, pokud toto právo po čase mizí (policytest.exe nejdřív OK, později failuje).

Naštěstí už je člověk naučený, že pokud nějaké právo samovolně mizí, jsou prvním podezřelýmzásady zabezpečení (lokální, doménové, …). Je tedy potřeba ohlídat, aby nám zásady zabezpečení právo „Manage auditing and security logs“ pro doménovou skupinu „Exchange Enterprise Servers“ nelikvidovaly (je to v User Rights Assignments).

CREATE .. EXTERNAL NAME – Incorrect syntax

Pekelně dlouho jsem se kdysi namordoval s hláškou „Incorrect syntax near ‚[Jmeno.Assembly]‘.“, kterou mi SQL2005 server hlásil na příkaz

CREATE TYPE dbo.JmenoTypu
EXTERNAL NAME [Jmeno.Assembly].[Namespace.Namespace.Type]

Protože jsem to tehdy dělal poprvé, zkoušel jsem snad všechny možné i nemožné podoby, abych opravil syntaxi.

Problém byl úplně jiný! Databáze, na které jsem to zkoušel, byla přenesena z SQL2000 serveru a v byla v módu SQL2000.

Stačí pomocí Management Studia přepnout databázi do SQL2005 módu a vše funguje (Database – Properties ~ Options).

Když jsem to zjistil, zuřil jsem ještě víc, protože nejenomže je ta hláška dost zavádějící, ale navíc mi předtím server klidně povolil CREATE ASSEMBLY a dokonce bylo v Management Studiu assembly i vidět!