Tag Archives: Networking

Wi Fi Security 1 – WEP [Ondřej Václavek, HAVIT Vzdělávací okénko, 9.1.2020]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT z 9. ledna 2020, kdy nám Ondřej Václavek povídal o fungování WiFi sítí, jejich zabezpečení a slabinách protokolu WEP. Včetně praktické ukázky odposlechnutí hesla sítě.

Nahrávka je publikována na našem HAVIT YouTube Channelu.

TCP/IP Fundamentals – záznam [Jiří Kanda, HAVIT Vzdělávací okénko 21.9.2017]

Záznam z interního vzdělávacího okénka HAVIT z 21.9.2017, kde nám Jiří Kanda připomenul základy TCP/IP. Záznam je publikován na našem HAVIT YouTube Channel:

Dotčená témata:

 • komunikační vrstvy
  • Vrstva síťového rozhraní – Ethernet
  • Síťová vrstva – IP
  • Transportní vrstva – TCP
  • Aplikační vrstva – HTTP, SMTP, …
 • IP Datagram
 • UDP Datagram
 • TCP Segement
 • ARP, DHCP
 • IP Address Classes, privátní segmenty
 • NAT
 • ICMP, ping, tracert, telnet

The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel

Mě touto hláškou obšťastnil sign-in dialog ve Visual Studiu v lab Virtual Machine, ale můžete ji potkat i jinde. V mém případě byl důvod v nepřiměřeně se rozcházejícím čase virtuálního stroje a času skutečného (na serverech MSFT).

Stejně tak například bez rozumného času nejde Windows Update.

VPN přípojení a zachování přístupu k internetu

Pokud používáme VPN klienta z Windows a připojujeme se k virtuální privátní síti (VPN), pak ve výchozím nastavení ztratíme po připojení k VPN přímý přístup k internetu, protože VPN klient nastaví default gateway na vzdálenou default gateway VPN serveru (i z důvodu zabezpečení VPN). Veškerá IP komunikace, která není explicitně routována jinak (což obvykle není), je tak směřována na default gateway VPN připojení – to buď požadavek vyřídí, nebo nevyřídí (často právě spíše nevyřídí a „jsme bez internetu“).

Každopádně, pokud chceme zachovat dosavadní gateway, stačí ve vlastnostech VPN připojení odškrnout položku „Use default gateway on remote network“, respektive„Používat výchozí bránu vzdálené sítě“. Tu najdeme na záložce Sítě, pod vlastnostmi protokolu TCP/IP a Upřesnit, ve starých Win9x to bylo pod Properties ~ Server Types ~ TCP/IP Settings.

Pozor však, že standardní volba má svojí logiku. Pokud se připojíme na VPN, stává se náš počítač rozhraním mezi firemní sítí a internetem a je tak potenciálně nebezpečným místem pro útoky.