Tag Archives: Backup

CrashPlan: Zálohování síťových složek

Používám pro zálohování mimo jiné CrashPlan+, který odlévá určené soubory do svého cloudového uložiště včetně verzování. Na rozdíl od SkyDrive, Dropbox nebo Google Drive je toto plnohodnotná zálohovací služba, drobnou slabinou však je, že nepodporuje zálohování ze síťových složek, ale jenom z lokálních disků.

Dá se to naštěstí napravit jednoduchým trikem – přes symbolické linky z lokálního disku na síťové složky:

 1. Vytvořím si na disku zastřešující složku, dejme tomu D:\BackupLinks.
 2. Vytvořím do příslušné složky symbolické linky na síťové složky, které chci zálohovat:
  mklink /D FolderName \\ServerName\FolderName
  
 3. Přenastavím lokální službu CrashPlan Backup Service, aby běžel pod uživatelským účtem, který má přístupová práva na všechny zálohované soubory (lokální i síťové).
 4. Restartuju službu.
 5. Nastavím CrashPlan, aby zálohoval složku D:\BackupLinks a zkontroluju, že si soubory načte a začne sypat do uložiště.

…hotovo.

Databáze zůstane viset ve stavu „Restoring“

Pokud Vám zůstane databáze z jakéhokoliv důvodu viset ve stavu Restoring, znamená to, že sled předcházejících událostí SQL server interpretoval jako nedokončenou snahu o obnovení databáze. Legitimně se v tomto stavu databáze nachází, pokud chcete např. přehrát nad obnovenou zálohou ještě transaction-logy, atp.

Pokud tento stav pro Vás není žádoucí, nic dalšího už nechcete udělat a potřebujete databázi oživit, potom pomůže

RESTORE DATABASE MyDatabase WITH RECOVERY

…kde MyDatabase pochopitelně nahradíte názvem své DB.

Scheduled task lze spustit pouze ručně, status „Could not start“, 0x80070569: Logon failure

Naplánovaná úloha (Scheduled taks, např. zálohování) lze spustit pouze ručně (pravým tlačítkem Run), ale namísto naplánovaného spuštění je při detailním zobrazení označena stavem „Could not start“ („Nelze spustit“) a chybovým kódem 0x0.

Pokud se podíváme do logu scheduleru (Advanced ~ View log, Upřesnit ~ Zobrazit protokol), pak tam najdeme něco jako:

Backup.job" (NTBACKUP.EXE) 10/12/2006 3:00:00 AM ** ERROR **
  The attempt to log on to the account associated with the task failed, therefore, the task did not run.
  The specific error is:
  0x80070569: Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer.
  Verify that the task's Run-as name and password are valid and try again.

resp.

Zálohování.job (NTBACKUP.EXE) 18.11.2004 3:00:00 ** CHYBA **
  Pokus o přihlášení k účtu přidruženému k úloze se nezdařil. Úloha nebyla spuštěna..
  Příslušná chyba:
  0x80070569: Přihlašovací chyba: Uživateli nebyl v tomto počítači udělen požadovaný typ přihlášení.
  Ověřte, zda jsou údaje Spustit jako a heslo platné, a akci opakujte..
Příčina a řešení

Příčina je v zásadách zabezpečení. Účet, pod kterým se má úloha spouštět, nemá nastaveno právo„Logon as batch job“ („Přihlásit jako dávkovou úlohu“). Je tedy potřeba prohlédnout lokální a doménové zásadný zabezpečení a právo účtu přidělit.

NTBACKUP: Scheduled job failuje – médium není prázdné

Pokud vytvoříme pomocí wizzardu full backup job zálohování na médium – schedulovanej na každý den – a předpokládáme, že budeme prostě jen cyklicky měnit média – tak nám po prvním cyklu zálohy přestanou probíhat, po chvilce pátrání se dostaneme k chybové hlášce „médium není prázdné“.

V základním nastavení ntbackup totiž média nemaže, což lze považovat za rozumné výchozí nastavení, nicméně pro náš případ nevhodné. Pokud bychom to neměli jako scheduled task, aplikace by se nás na smazání zeptala, nicméně takto job sfailuje.

Řešením je přidání parametru /UM do příkazové řádky, kterou příslušný scheduled task provádí. Tím se vynutí smazání média před spuštěním zálohování.