Tag Archives: Chyby a bugy

IE: Při použití auto-complete se nevyvolá událost onChange

Internet Explorer při použití auto-complete nevyvolá na daném prvku (inputu) událost onChange, bug (i když někteří by možná řekli by-design).

Mimo obskurnějších řešení se dá auto-complete na daném prvku prostě vypnout:

<input ... autocomplete="off" />
<asp:TextBox ... autocomplete="off" />

Případně ho vypnout na celém formuláři:

<form ... autocomplete="off">

…nefunguje bohužel možnost na celém formuláři vypnout a uvnitř na některých prvcích zapnout.

Office SharePoint Designer ničí odkazy v .master souborech

Dvě hodiny jsem právě strávil s obligátní chybou „File Not Found.“, problém se nakonec ukázal v tom, že Microsoft Office SharePoint Designer při otevření default.master souboru změnil v direktivách <%@ Register %> atribut src z

<%@ Register TagPrefix="wssuc" TagName="Welcome" src="~/_controltemplates/Welcome.ascx" %>

na

<%@ Register TagPrefix="wssuc" TagName="Welcome" src="_controltemplates/Welcome.ascx" %>

…zabít málo!!!

Zobrazování podrobností výjimek a chyb

Jestli Vás taky rozčilují chybové hlášky SharePointu ve stylu „Unexpected error has occured.“ nebo „File not found.“ a marně hledáte detaily těchto chyb/výjimek, pak vězte, že stačí ve web.configu nastavit v elementu SharePoint/SafeMode atribut CallStack na true:

<SharePoint>
    <SafeMode MaxControls="200" CallStack="true" ...

Samozřejmě k tomu ještě <customErrors mode=“Off“ /> nebo mode=“RemoteOnly“:

<customErrors mode="Off" />

…a je to.

Samozřejmě na produkční mašině bychom měli mít CallStack=“false“.

Mozilla FireFox: Nefunguje XHTML-validní image-map

Následující XHTML-validní image-map v Mozille nechodí:

<img id="reklama" src=".." width="200" height="600" alt="..." usemap="#mapa" />
<map id="mapa">
    <area shape="rect" coords="10,110,186,245" alt="..." href="..." target="_blank" >
</map>

Mozille nestačí <map id=“…“> nýbrž vyžaduje <map name=“…“>… :-(((

Demo: http://www.bernzilla.com/bugs/imagemap1.html

InstallShield: Chyba -5006 nebo -5009, Kernel\CABFile.cpp, SetupDLL\SetupDLL.cpp

V průběhu jedné instalace řízené InstallShieldem mi lehnul počítač a dostal se do inkonzistentního stavu spočívajícího v tom, že opakovaný pokus o instalaci okamžitě (už při startu InstallShieldu) spadnul s chybou -5006. V podrobnostech chyby pak bylo cosi o souborech Kernel\CABFile.cpp a SetupDLL\SetupDLL.cpp, něco jako:

Error Code: -5006 : 0x80030005 
Error Information: 
>Kernel\CABFile.cpp (758)
>SetupDLL\SetupDLL.cpp (1182) 
PAPP: ... 
PVENDOR: ...
PGUID: ...

Jak jsem následně zjistil, na tuto chybu padají veškeré další instalace InstallShieldu (nebo chybu -5009 s problémy u stejných souborů).

Nakonec pomohlo zlikvidovat složku %ProgramFiles%\Common Files\InstallShield\ (nebo raději jen přejmenovat). Následující installer si tuto složku InstallShieldu založil znovu a vše chodilo správně.

Je to taková střelba od boku, nicméně přesně takhle to pomohlo, a pokud to uděláte jen jako přejmenování, abyste to případně mohli vrátit do původního stavu, tak to určitě za pokus stojí.