Tag Archives: Mozilla

Mozilla FireFox: Nefunguje XHTML-validní image-map

Následující XHTML-validní image-map v Mozille nechodí:

<img id="reklama" src=".." width="200" height="600" alt="..." usemap="#mapa" />
<map id="mapa">
    <area shape="rect" coords="10,110,186,245" alt="..." href="..." target="_blank" >
</map>

Mozille nestačí <map id=“…“> nýbrž vyžaduje <map name=“…“>… :-(((

Demo: http://www.bernzilla.com/bugs/imagemap1.html