Tag Archives: WordPress

Open Live Writer – encoding českých znaků titulku na HTML entity

Jedním z nastavení Open Live Writeru (open-sourced nástupce známého Microsoft Windows Live Writer) při publikování na blog je, zdali se má titulek postu encodovat do HTML. Tato volba je obvykle přečtena z autodiscovery manifestu blogu. Pokud tam není, má WLW pro jednotlivé platformy defaultní nastavení (zřejmě z ..\AppData\Local\Windows Live Writer\ResourceCache\live\BlogProvidersB5.xml, element <requiresHtmlTitles>).

image

Problém je, že některé blogovací platformy tuto volbu neřeší a třeba pro WordPress.com se tak dočkáte nastavení Yes a výsledkem jsou titulky HTML-encodované na entity a zmršená URL:

image

V samotném Live Writeru (WLW 2012, OLW 0.6) se mi nepodařilo najít možnost, jak tuto Blog Capability změnit. Nakonec jsem našel, kde má v registrech uložené své volby a jak tam onu vlastnost přepnout.

V sekci HKCU\Software\OpenLiveWriter\Weblogs (resp. HKCU\Software\Microsoft\Windows Live\Writer\Weblogs) je potřeba najít větev příslušného blogu (třeba dle BlogName nebo HomepageUrl) a v podsekci UserOptionOverrides přidat String Value s názvem „requiresHtmlTitles“ s hodnotou „No“. V mém případě třeba

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Writer\Weblogs\d9719c4f-dbd8-4b66-bc58-222c156511c3\UserOptionOverrides]<br>"requiresHtmlTitles"="No"

Pokud máte souborový přístup k instanci WordPressu, můžete problém snadno vyřešit na straně serveru editací manifestu.

Update 2.3.2016: Nastavení pro Open Live Writer (původně bylo pro Windows Live Writer).

Windows Live Writer: Jak na zmršené téma (blog template, motiv)

 

Windows Live Writer se pokouší vylepšit dojem WYSIWYG editace „stažením“ tématu. Přesněji řečeno vystaví na Váš blog na chvilku nový článek a ze získaného HTML a CSS se pokouší sestavit vlastní template. Má na to vlastní logiku, která ne úplně vždy dobře zafunguje.

V případě tohoto blogu to například dopadlo takto:

image

Windows Live Writer se totiž snaží v získaném HTML detekovat pozici titulku a těla, přičemž chce dále osekat HTML o hlavičku a další přebytečné věci, aby zbyl jenom ten titulek a tělo. V případě, že máte strukturovanější HTML nebo používáte-li dokonce „moderní“ elementy jako header či article (které třeba mé WordPress Twenty Twelve theme má), Windows Live Writer se těchto vymožeností v HTML kódu své šablony zbaví a na výsledné HTML aplikuje všechny původní styly (do nich zdá se nezasahuje).

Naštěstí se dá osekaná podoba HTML na disku najít a řešení je pak většinou snadné. Dalo by se sice upravit ono HTML, ale bylo by to poněkud lokální řešení. V mém případě nebyl problém přidat do CSS pravidel blogu taková, která se naaplikují ořezanou HTML šablonu Windows Live Writeru a výsledný dojem WYSIWYG editoru vylepší:

image

Windows Live Writer navíc používá jako HTML-engine jakýsi pravěk typu IE5 (hlouběji jsem nezkoumal), takže se dají použít i některé CSS hacky a triky pro cílení na tyto retro-technologie.

Viz též Johan Driessen: Fixing the blog preview theme in Windows Live Writer.

Nová podoba HAVIT Knowledge Base

Po necelých šesti letech soužití (soužení) s Community Serverem jsem se rozhodl pro přechod na nový blog-engine. Motivací bylo především snadné publikování. Pravěká verze CS už neumožňovala vkládat příspěvky v nových browserech, a to nemluvím ani o Windows Live Writeru a podobných vymoženostech.

Pokud jsem byl tedy ve stavu, že publikovat cokoliv bylo spojeno s poměrně nepříjemným procesem přepínání browseru do starší verze, složitého vkládání obrázků po souborech a odkazování se na ně jako na uploadované soubory a podobné obstrukce, moc jsem toho už nepublikoval.

Nyní jsem poměrně rychle zvolil BlogEngine.NET, během jednoho dne spustil a stejně rychle opustil. Zvažoval jsem dasBlog, ale chtěl jsem nějaké perspektivnější a ready-made řešení. WordPress to u mě nejprve prohrál kvůli potřebě instalace PHP a mySQL na server, ale po vystřízlivění s BlogEngine.NET jsem zvolil hosted WordPress.com.

Dosavadní podobu HAVIT Knowledge Base jsem prozatím odsunul na adresu http://knowledge-base-archive.havit.cz. Vzdal jsem myšlenku na nějakou automated migraci příspěvků a raději to ručně projdu a přesunu ručně posty, které si zaslouží svojí další existenci. Přesunutý post z archivu smažu. Až zbude v archivu jenom brak, zruším ho.

Pro začátek tedy omluvte moje tápání na nové bloggovací platformě a nedokonalý vizuální zážitek, který se pokusím postupně vyladit.

Comments welcome…

Update

Aktualizujte si prosím adresu RSS Feedu. Původní adresa již není dostupná, nová adresa je https://knowledge-base.havit.cz/feed/.

Rozšíření WordPress šablony Twenty Twelve

V rámci svých bojů o novou podobu této Knowledge Base jsem potřeboval upravit WordPress šablonu Twenty Twelve Theme na větší šířku obsahu. Vzhledem k volbě služby WordPress.com, která neumožňuje zasahovat do definice šablony, ale jenom aplikovat CSS (v rámci služby Custom Design), ukázalo se být řešením pravidlo:

body .site {
        max-width: 82.5rem; /* řídí šířku celého layoutu! výchozí hodnota 68.5714rem */
}