Tag Archives: Active Sync

Exchange 2010: Přístup Domain Admins na ActiveSync (Error 0x85010004, InvalidPolicyKey)

Pokud Vám ActiveSync hlásí chybu 0x85010004 a jste Domain Admins, pak vězte, že jedna z tajnůstek Exchange 2010 říká, že Domain Admins účty mají tento přístup zakázaný.

Obejít se to dá takto:

  1. Vezměte Active Directory Users and Computers konzoli
  2. Přepněte si režim na View / Advanced Features
  3. Odeberte uživateli skupinu Domain Admins, OK
  4. Otevřete znovu uživatele a na záložce Security jděte na Advanced a zaškrtněte Include inheritable permissions from this object’s parent, OK, OK, OK
  5. Přidejte si zpět Domain Admins
  6. …a Active Sync jede