Tag Archives: Debugging

CLR Profiler, WinDbg a SOS při diagnostice memory-leaků

Problémem rychlého prozkoumávání velkých memory-dumpů v WinDbg/SOS je, že většinu zkoumání provádíme nad jednotlivými instancemi objektů. Vytipujeme si závadný typ (!dumpheap -stat) a pro pár instancí (!dumpheap -mt <MT>) zkoumáme, odkud pocházejí (!GCRoot <ObjAddr>). Pokud nemáme dost štěstí, po pár pokusech (které mohou být navíc při velkých memory-dumpech dosti časově náročné), nás to přestane bavit.

Nástrojem, jak provést v takovém případě hromadnou analýzu a pohlédnout na heap určitým agregovaným pohledem, je například CLR Profiler a jeho Heap Graph:

Ukazuje nám, jak na sebe jednotlivé typy navzájem referencují, a to vše v poměru k velikosti paměti (included, tedy včetně grafu referencovaných instancí). Vše je seskupeno po typech, nezabýváme se tedy jednotlivými instancemi.

Jak se k tomu dopracovat, mám-li memory dump

Z WinDbg/SOS je potřeba si vytvořit LOG-soubor pro CLR profiler pomocí příkazu

!TraverseHeap C:\output-path\name.log

…to samotné může nad velkým memory-dumpem hooodně trvat. Podle stroje a dumpu až hodiny. Na rozdíl od čekání na !GCRoot však dostanete výstup, který vás k cíli téměř jistě navede.

Následně již soubor načteme do CLR Profileru pomocí File / Open log file…

…zase čekáme a čekáme :-))

A na dialogu Summary for zvolíme Heap Graph

image

…čekáme a čekáme, až dostaneme třeba:

SNAGHTML96fdfd

Cache není nikdy dost ;-)

Mimochodem CLR Profiler nám dá i další zajímavé histogramy, které nám pomohou k pochopení poměrů v analyzovaném memory-dumpu. O nich možná někdy příště…

Viz též

.NET Memory Internals 1/2 – záznam, slides a dema [MS Fest Praha 2014]

Slides z mé přednášky 29.11.2014 pro konferenci MS Fest Praha:

Z přednášky jsem pořizoval záznam, který najdete na našem HAVIT YouTube Channelu:

Advanced .NET Debugging – záznam, slides a dema [MS Fest Brno 2014]

Slides z mé přednášky 18.10.2014 pro konferenci MS Fest Brno:

Z přednášky jsem pořizoval záznam, který najdete na našem HAVIT YouTube Channelu:

.NET Internals 3/3 – Advanced Debugging Techniky – záznam, slides a dema [TechEd Praha 2014]

Dema a slides z mé přednášky pro Gopas TechEd DevCon Praha 2014:

Třetí ze série přednášek:

Z přednášky jsem pořizoval záznam, který najdete na našem HAVIT YouTube Channelu:

.NET Internals 2/3 – Heap, Garbage Collector – záznam, slides a dema [TechEd Praha 2014]

Dema a slides z mé přednášky pro Gopas TechEd DevCon Praha 2014:

Druhá ze série přednášek:

Z přednášky jsem pořizoval záznam, který najdete na našem HAVIT YouTube Channelu:

.NET Internals 1/3 – Paměť a datové typy – záznam, slides a dema [TechEd Praha 2014]

Dema a slides z mé přednášky pro Gopas TechEd DevCon Praha 2014:

První ze série přednášek:

Z přednášky jsem pořizoval záznam, který najdete na našem HAVIT YouTube Channelu:

Notes on VS2010 Advanced Debugging

Koukám na zajímavou session (sérii) na téma Techniques on Advanced Debugging a nedá mi to, abych si z toho neudělal pár „účastnických“ poznámek pro mé kolegy. No a když už si je píšu, tak je dávám k dispozici, třeba to někomu přijde vhod:

Doporučuje se
 • Vypnout přepínač „Just my code“ v Options/Debugging (umožní ladit i Release code a spoustu dalších věcí, které jinak nejsou možný)
 • Vypnout přepínač „Enable the Visual Studio hosting process“ (= MyApp.vshost.exe, slouží ke zrychlení zavádení procesu, ale má i nepříjemné side effecty)
Triky
 • pomocí Open Project/Solution se dá otevřít .EXE (!!) soubor a následně ho debuggovat (až už F5 nebo Attach to process)
  • chce to mít .PDB soubory symbolů
  • v Properties od solution se dá nastavit v Debug Source Files, kde jsou zdrojáky, pokud nenastavím a nenajde je v původní cestě dle PDB souboru, tak se zeptá na cestu během ladění (pokud mu ji nedám, udělá disassembly do MSIL)
 • v Call Stacku lze nastavit Break Point (F9), který se nastaví při návratu na dané místo
 • lze nastavit Break Pointy pouze na některou část řádku (např. v cyklech for/foreach/do-while zvlášť na vstup do cyklu, zvlášť na inicializaci, zvlášť na vyhodnocení podmínek, atp.); stačí pravým/F9 kliknout na danou část řádku a vložit BP tam
 • Pokud dělám in-line watch (data tip) a zobrazené hodnoty mi překrývají kód, který chci vidět, stačí zmáčknout Ctrl a dokud ho držím, potom watch-box zprůhlední
 • v in-line watch-boxu (data tip) se dá pravým tlačítkem vyvolat contextové menu a třeba tak přidávat do Watch Window zanořená pole, která chci sledovat
 • v in-line watch-boxu (data tip) se dají hodnoty editovat (měnit za běhu hodnoty proměnných), stejnětak ve Watch panelu 
 • do Watch Window se dají přidávat řádky (výrazy) drag&dropem z kódu
 • v Immediate Window se dá během přerušení debuggeru spouštět vlastní kód, vyhodnocovat metody, atp., zahájíme-li řádek otazníkem, dostáváme hodnotu výrazu
 • Make Object ID (pravým na data tip/watch) – objekt dostává referenční číslo (např. „1#“) a je pak možné sledovat jeho hodnotu i mimo původní scope viditelnosti a třeba udělat i instanční podmínku „this == 1#“ do Breakpoint Condition, nebo se dozvědět o tom, že byl garbage-collected (stále observuji určitou referenci v paměti, něco jako WeakReference)
 • ve Watch Window můžu používat pseudo-variables
  • $user – aktuální identita threadu + processu
  • $exception – aktuální výjimka
 • Set Next Statement – pokud debuguji, tak mi žlutě svítí řádek, který se má jako další vykonat, vlevo od něj je žlutá šipka, pokud tuhle šipku přetáhnu na jiný řádek, přesune se mi vykonávaný kód tam (aniž by mezi tím bylo cokoliv spuštěno, prostě takový jump do neznáma, obvykle se může hodit, pokud chceme něco přeskočit); skákat se dá nejenom dopředu, ale i dozadu
 • Remote Debugging je stále omezen na tutéž doménu nebo two-way trust
Tipy
 • pokud Visual Studio dělá ptákoviny, padá na určitém projektu, nechce ho debuggovat, nebo ignoruje Break Pointy, potom stojí za zkoušku smazat (nebo alespoň na zkoušku někam přesunout) soubor .suo (uživateské nastavení solution, hidden file ve stejné složce jako .sln), nemusí to být ono, ale občas se stane, že se tenhle soubor poruší a pak se může dít výše uvedené (nejdřív samozřejmě zkusit restart VS, popř. PC)