Tag Archives: Obecné

Rozdíl mezi int.Parse() a Convert.ToInt32()

Mnoho vývojářů tápe, kterou z metod Int32.Parse() a Convert.ToInt32() používat pro parsování textových vstupů na číslo. Rozdíl je malý, a sice v interpretaci vstupu null. Vše je jasné, pokud se podíváme na vnitřnosti Convert.ToInt32():

 

public static int ToInt32(string value)
{
  if (value == null)
  {
   return 0;
  }
  return int.Parse(value, CultureInfo.CurrentCulture);
}

Metoda Convert.ToInt32() tedy na vstup null vrátí hodnotu 0, zatímco int.Parse() vyhodí výjimku ArgumentNullException.

Vyčištění webové Cache (application cache)

Někdy se nám může hodit kompletní vyčištění webové application cache (datové cache přístupné přes HttpRuntime.Cache, Control.Cache, HttpContext.Current.Cache, …), například po změně cachovaných hodnot „read-only“ číselníků.

.NET Framework pro takovou operaci žádnou přímou pomůcku nemá, nebo o ní alespoň nevím. Jde to však obejít poměrně snadno. Třída Cache totíž implementuje rozhraní IEnumerable a metoda GetEnumerator() vrací IDictionaryEnumerator. Stačí tedy po jedné vyházet všechny položky:

 foreach (DictionaryEntry de in Cache)
{
  Cache.Remove(de.Key.ToString());
}
 

Implementováno v Havit.Web.HttpServerUtilityExt.ClearCache().

Viz též

HttpContext.Current.Cache vs. HttpRuntime.Cache

Jaký je rozdíl mezi HttpContext.Current.Cache oproti HttpRuntime.Cache?

Zdá se to být jednoduché, HttpContext.Cache dělá

public Cache get_Cache()
{
   return HttpRuntime.Cache;
}

Proč tedy používat HttpContext.Current.Cache?
Není důvod!!! Správné použití je HttpRuntime.Cache !!!
Když pomineme režii na vyhodnocení HttpContext.Current, tak je tu ještě jeden zcela zásadní důvod, proč používat HttpRuntime.Cache. Ten totiž funguje i v nových threadech, kde je HttpContext.Current null. A nejenom to, funguje dokonce i mimo webové aplikace, třeba v konzolovce.

Viz též