Tag Archives: Obecné

HttpContext.Current.Cache vs. HttpRuntime.Cache

Jaký je rozdíl mezi HttpContext.Current.Cache oproti HttpRuntime.Cache?

Zdá se to být jednoduché, HttpContext.Cache dělá

public Cache get_Cache()
{
      return HttpRuntime.Cache;
}

Proč tedy používat HttpContext.Current.Cache?
Není důvod!!! Správné použití je HttpRuntime.Cache !!!
Když pomineme režii na vyhodnocení HttpContext.Current, tak je tu ještě jeden zcela zásadní důvod, proč používat HttpRuntime.Cache. Ten totiž funguje i v nových threadech, kde je HttpContext.Current null. A nejenom to, funguje dokonce i mimo webové aplikace, třeba v konzolovce.

Viz též