Tag Archives: Tipy a Triky

ASP.NET Sprite and Image Optimization Framework

Že Microsoft ASP.NET team si už delší dobu hraje s věcmi kolem CSS Sprites se vědělo už dlouho. Nakonec nečekají na další release ASP.NET a uvolnili svůj ASP.NET Sprite and Image Optimization Framework už nyní (na Codeplex). Pokud tedy chcete na svých webech optimalizovat rychlost načítání a zobrazování obrázků, určitě doporučuji Vaší pozornosti. Kdo netušíte, o co jde, potom viz instruktážní video (ve zkratce jde o slučování několika obrázků do jednoho a zobrazování výřezů z něj na Vaší webové stránce pomocí CSS stylování s background-image).

asp:Chart aneb grafy od Microsoftu

Microsoft přišel se svým „vlastním“ controlem na renderování grafů do webových stránek (ve skutečnosti je to zřejmě Dundas „Lite“).

<asp:Chart runat="server"/>

Každopádně je to zajímavá alternativa ke komerčním komponentám třetích stran a přestože podstatně chybí design-time podpora, určitě se na nové grafy podívám.
Control, dokumentace i rozsáhlá dema jsou ke stažení.
Krátké intro-video můžete zkouknout i na MSTV.cz.

mstsc.exe /admin

Pokud jste u RDP clienta byli zvyklí na přepínač /console, pak vězte, že ho Microsoft přejmenoval na přepínač /admin:

mstsc.exe /admin

Cílovou adresu je možné předat přepínačem /v

mstsc.exe /v:my.server.com

Je to zjednodušeně řečeno připojení na jednu vyhrazenou session RDP (přesněji řečeno lokální konzoli, jako u běžného Remote Desktopu), kde se zejména neuplatňuje limit 3 admin-session, nýbrž se v rámci té jedné vyhrazené session připojení navzájem vykopávají (a tedy je to řešení, když vás server nechce pustit na RDP kvůli limitu 3 a Vám by jinak nezbývalo, než vyrazit k serveru a otevřené session sestřelit). Potřeba je pochopitelně účet s administrátorskými právy.

AjaxControlToolkit HoverMenuExtender – dočítání vyskakovacího obsahu AJAXem

Objevil jsem jednu nepříliš dokumentovanou vlastnost HoverMenuExtenderu z AjaxControlToolkitu – že umí „vyskakovací“ obsah dočítat pomocí AJAXového callbacku na server. Nastavení je snadné, použijí se property DynamicXyz a jen je potřeba vědět (což se ukázalo jako největší kámen úrazu), jak je to vlastně celé zamýšleno a jak má vypadat serverová metoda (WebService), která má dynamický content vracet:

&lt;asp:Label ID=&quot;TargetLb&quot; Text=&quot;Ukažte sem, já se dočtu a vyskočím!&quot; runat=&quot;server&quot; /&gt;
&lt;asp:Panel ID=&quot;PopupPanel&quot; Style=&quot;display: none;&quot; runat=&quot;server&quot;&gt; &lt;%-- display:none - aby se při načítání nepřesýpala obrazovka --%&gt;
  Statický obsah pop-upu.
  &lt;asp:Panel ID=&quot;DynamicPopupContent&quot; runat=&quot;server&quot; /&gt;
&lt;/asp:Panel&gt;
&lt;ajaxToolkit:HoverMenuExtender
  TargetControlID=&quot;TargetLb&quot;
  PopupControlID=&quot;PopupPanel&quot;
  DynamicServicePath=&quot;~/AjaxServices/MyService.asmx&quot;
  DynamicServiceMethod=&quot;GetPopupContent&quot;
  DynamicContextKey=&quot;Kontext, např. ID záznamu&quot;
  DynamicControlID=&quot;DynamicPopupContent&quot;
  runat=&quot;server&quot;
/&gt;

a služba musím mít signaturu „string DoSomething(string contextKey)“:

[WebService]
[ScriptService]
public class Sluzby : System.Web.Services.WebService
{
  [WebMethod]
  [ScriptMethod]
  public string GetPopupContext(string contextKey)
  {
    return &quot;Hello World &quot; + contextKey;
  }
}

Tip 1: Pokud má být celý pop-up tvořen jen dynamickým obsahem, můžete DynamicControlID nastavit na stejný control jako PopupControlID a nemusíte pak vnořovat žádný další Panel (nebo jiný control).

Tip 2: DynamicControlID nemusí být uvnitř PopupControlID, dynamický obsah můžete dočítat i do jiného místa stránky, i když to asi není moc běžné.

Tip 3: Metodu vracející dynamický obsah můžete umístit i přímo do stránky jako PageMethod, musí být pak statická a HoverMenuExtenderu se pak nenastavuje vlastnost DynamicServicePath.

Jednoduchý exception logging pomocí Trace/TraceSource mechanizmů .NET

Pokud se sháníte po jednoduchém mechanizmu, jak ve Vašich aplikacích logovat výjimky, pak zřejmě v .NET pro consolové/WinForm aplikace marně hledáte něco, jako je healthMonitoring pro ASP.NET, kde je připraven jednoduchý, ale mocný nástroj a lze pomocí pouhých několika řádků ve web.config souboru získat přehled o výjimkách ve Vaší aplikaci, např.:

<configuration>
  <system.web>
    <healthMonitoring enabled="true">
      <rules>
        <add name="Mail Notifications on All Errors" eventName="All Errors" provider="SimpleMailWebEventProvider" profile="Default"/>
      </rules>
      <providers>
        <add name="SimpleMailWebEventProvider" type="System.Web.Management.SimpleMailWebEventProvider, System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" from="errors@havit.cz" to="errors@example.cz" subjectPrefix="MyApplication: " buffer="true" bufferMode="Notification" maxEventLength="4096" maxMessagesPerNotification="2"/>
      </providers>
    </healthMonitoring>
  </system.web>
</configuration>

…výše uvedená konfigurace Vám zajistí zasílání mailových notifikacích o neobsloužených výjimkách a chyách Vaší aplikace, jednoduché, prosté.

Jak na to u consolových a WinForm aplikací?

Pro consolové či WinForm aplikace nic jako healthMonitoring připraveno není, nicméně s pár řádky kódu lze dosáhnout obdobného efektu a dokonce u toho využít široké možnosti pro tracing v .NET 2.0. Základní myšlenka je prostá:

 • .NET 2.0+ v sobě obsahuje široké možnosti pro tracing, kdy můžeme definovat různé zdroje zpráv (TraceSource), zprávy různé rozdělovat (Switch), filtrovat (TraceFilter) a směrovat na různé listenery (výstup do konzole, XML, textového souboru, event-logu, SQL, SMTP, atd. další si můžeme napsat) – to vše bez nutnosti jakýchkoliv doplňků – ať už Microsoftích Enterprise Library / Application Blocků, či produktů třetích stran typu Log4Net. Základní přehled o možnostech si můžeme udělat například z článku A Tracing Primer – Part I [Mike Rousos].
 • .NET sám nemá mechanizmus, jak výjimky zapisovat do trace
 • napsat pár řádků kódu, které zajistí zápis výjimek do trace je snadné!!!
 • do trace můžeme buď výjimky posílat explicitně (níže volání ExceptionTracer.TraceException(myException)),
 • nebo se můžeme přihlásit k odběru událostí, které neošetřené výjimky způsobují,
  • obecně jde o událost AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException
  • ve WinForm aplikacích pak událost Application.ThreadException

Interface pro nasazení?  …prostý

V nejjednodušší variantě si můžeme udělat například třídu ExceptionTracer, kterou přihlásíme k odběru příslušných událostí a v obsluze událostí už budeme jen výjimku posílat do trace.

Pro konzolové aplikace:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    ExceptionTracer.SubscribeToUnhandledExceptions();

    throw new InvalidOperationException("Chybka!");

    // ExceptionTracer.Default.TraceException(new ArgumentNullException("param", "Sakrapísek!"));
  }
}

Pro WinFormAplikace:

static class Program
{
  [STAThread]
  static void Main()
  {
    ExceptionTracer.SubscribeToWindowsFormsThreadExceptions();

    Application.EnableVisualStyles();
    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
    Application.Run(new Form1());
  }
}

App.config pak může vypadat nějak takto:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.diagnostics>
    <sources>
      <source name="Exceptions" switchValue="Error">
        <listeners>
          <add name="LogFileListener"
            type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener"
             initializeData="Exceptions.log"
          />
          <add name="XmlListener"
             initializeData="Exceptions.xml"
             type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"
          />
        </listeners>
      </source>
    </sources>
  </system.diagnostics>
</configuration>

ExceptionTracer [Simplified Version]

Jednoduchá, ale plně funkční verze ExceptionTracekru může vypadat třeba takto:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Diagnostics;
using System.Windows.Forms;

namespace Havit.Diagnostics
{
  public class ExceptionTracer
  {
    /// <summary>
    /// Přihlásí ExceptionTracer k odběru všech neobsloužených výjimek (event AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException).
    /// </summary>
    public static void SubscribeToUnhandledExceptions()
    {
      AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException += new UnhandledExceptionEventHandler(CurrentDomain_UnhandledException);
    }
    private static void CurrentDomain_UnhandledException(object sender, UnhandledExceptionEventArgs e)
    {
      if (e.ExceptionObject is Exception)
      {
        TraceException((Exception)e.ExceptionObject);
      }
    }

    /// <summary>
    /// Přihlásí ExceptionTracer k odběru všech neobsloužených výjimek WinForm (event Application.ThreadException).
    /// </summary>
    public static void SubscribeToWindowsFormsThreadExceptions()
    {
      Application.ThreadException += new System.Threading.ThreadExceptionEventHandler(Application_ThreadException);
    }
    private static void Application_ThreadException(object sender, System.Threading.ThreadExceptionEventArgs e)
    {
      TraceException(e.Exception);

      // původní implementace obsluhy výjimky, WinForm dialog s chybou
      using (ThreadExceptionDialog excptDlg = new ThreadExceptionDialog(e.Exception))
      {
        DialogResult result = excptDlg.ShowDialog();
        if (result == DialogResult.Abort)
        {
          Application.Exit();
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Pošle do trace zadanou výjimku.
    /// </summary>
    /// <param name="exception">výjimka k zaznamenání</param>
    public static void TraceException(Exception exception)
    {
      TraceSource ts = new TraceSource("Exceptions");

      ts.TraceEvent(TraceEventType.Critical, 0, exception.ToString());

      ts.Flush();
      ts.Close();
    }
  }
}

Příklad výstupu [XML]

<E2ETraceEvent xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/06/E2ETraceEvent">
<System xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/06/windows/eventlog/system">
 <EventID>0</EventID> 
 <Type>3</Type> 
 <SubType Name="Critical">0</SubType> 
 <Level>1</Level> 
 <TimeCreated SystemTime="2008-01-31T21:08:35.0625000Z" /> 
 <Source Name="Exceptions" /> 
 <Correlation ActivityID="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" /> 
 <Execution ProcessName="WindowsFormsApplication1" ProcessID="1232" ThreadID="1" /> 
 <Channel /> 
 <Computer>OSKAR</Computer> 
</System>
<ApplicationData>System.ApplicationException: Test !!! at WindowsFormsApplication1.Form1.button1_Click(Object sender, EventArgs e) in D:\Development\ExceptionLogging\WindowsFormsApplication1\Form1.cs:line 20 at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)</ApplicationData> 
</E2ETraceEvent>

Zjištění volné paměti počítače na webhostingu

Pokud se chceme z naší hostované ASP.NET aplikace dozvědět něco o stroji, na kterém běží, nemůžeme tak zpravidla udělat přes WMI dotazy, či performance-countery, protože nemáme k dispozici účet s dostatečnými právy a dostáváme výjimku Access Denied.

I nám C#-istům je však k dispozici to, co mají ve VisualBasicu ukryto pod featurou My, konkrétně nás zde zajímá My.Computer.Info, které není nic jiného než instancí třídyMicrosoft.VisualBasic.Devices.ComputerInfo s propertama AvailablePhysicalMemory,AvailableVirtualMemory, TotalPhysicalMemory, TotalVirtualMemory a několika dalšími s informacemi o verzi OS atp.

Stačí si tedy do našeho C# projektu nareferencovat assembly Microsoft.VisualBasic, vytvořit si instanci třídy ComputerInfo a zeptat se jí na přísušné hodnoty:

using Microsoft.VisualBasic.Devices;

...

ComputerInfo computerInfo = new ComputerInfo();
InfoLb.Text = computerInfo.AvailablePhysicalMemory.ToString("n0");

Třída ComputerInfo používá volání podpůrných nativních metod .NET a informace o paměti stroje dostaneme i pod běžným hostingovým účtem.