Tag Archives: Visual Studio

Visual Studio: Jak vypnout v Solution Exploreru rozbalování souborů (na třídy)

Pokud, stejně jako já, považujete možnost Solution Exploreru rozbalit strom souborů až na úroveň obsahu těchto souborů (na třídy, jejich membery, atp.), tuto funkci lze vypnout:

image

Buď si můžete nainstalovat VSCommands a použít volbu “Disable Graph Provider” nebo stačí toto nastavení v registrech (v Options Visual Studia to nenajdete):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\12.0]
"UseSolutionNavigatorGraphProvider"=dword:00000000

…verzi Visual Studia samozřejmě upravit dle potřeby, prý to funguje už od VS2012 (11.0).

Update VS2015:

Funguje i pro VS2015, jen na konci cesty v registrech je verze 14.0.

Update VS2017:

VS 2017 navíc používá privátní registry pro každou instalovanou instanci. Je potřeba tedy najít příslušný soubor privateregistry.bin na disku a připojit do regedit do HKEY_USERS pomocí File / Load Hive… (na zvoleném jméně nezáleží). V připojené registry pak klíč přidáme a zase musíme dát Unload Hive…

Když wsdl.exe/VS hlásí „WSDL: error WSDL1: Item has already been added. Key in dictionary: ‚[45]:http://my.url.com/path:Negotiate‘

Pokud používáte wsdl.exe (nebo Add Web Reference ve VS) pro vygenerování proxy tříd(y) k webovým službám a dostáváte hlášku:

WSDL: error WSDL1: Item has already been added. Key in dictionary: '[45]:http://my.url.com/path:Negotiate' Key being added'[45]:http://my.url.com/path:Negotiate'

Tak je to nejspíš tím, že se v definičním XML souboru (parameters pro wsdl.exe) odkazujete na více WSDL dokumentů s authentizací

Mně pomohlo authentizační parametry z XML vyhodit, protože WSDL byla přístupná i anonymně. Pokud v takové situaci nejste, pak pomůže stáhnout WSDL soubory na disk (např. pomocí disco.exe) a odkázat se na ně přes file://