Category Archives: ASP.NET

ASP.NET WebForms Scaffolding – Slides a dema [TechEd Praha 2013]

Slides a dema z mé přednášky na TechEd DevCon Praha 2013:

Videozáznam z této přednášky nebyl pořizován.

ASP.NET a .NET Worst Practices – Slides a dema [TechEd Praha 2013]

Slides a dema z mé přednášky pro TechEd DevCon Praha 2013 konferenci:

Videozáznam z této přednášky nebyl pořizován.

Optimalizace výkonu webových aplikací – slides a dema [WUG Zlín 04/2013]

Slides a dema z mé přednášky pro WUG Zlín v dubnu 2013:

Záznam z přednášky nebyl pořizován, v červenci 2012 však byla předchozí verze téže přednášky prezentována pro WUG Praha, pro níž záznam existuje.

50 Ways to Avoid, Find and Fix ASP.NET Performance Issues – PDF kniha zdarma

imageZa připomenutí stojí, že RedGate před nějakým časem sestavil a zdarma ke stažené nabízí knihu 50 Ways to Avoid, Find and Fix ASP.NET Performance Issues.

Jedná se o stručný a čtivý soupis doporučení nezávislých odborníků, který můžete mít za pár minut vstřebán.

Ne se vším se plně ztotožňuji, nicméně jako inspirace to stojí za zkouknutí…

MVP Summit 2013 – Day 1 – ASP.NET – Notes

…non-NDA pracovní poznámky z Microsoft MVP Summitu 2013, první den, ASP.NET tématika.

Tooling

 • Web Essentials 2012 & ASP.NET and Web Tools 2012.2
  • super LESS editor (včetně generování minified verze, atp.)
   • Trik: pokud se soubor pojmenuje s podtržítkem na začátku, nekompiluje se do .css (hodí se např. pro include soubory s variables, které nemají mít vlastní .css výstup).
  • podstatně vylepšené Intellisense
  • spousta prima udělátek do webových editorů
  • ZenCoding – pozoruhodná syntaxe pro rychlopsaní kódu
  • code-snippets v .css

ASP.NET Core

 • Friendly URLs 1.0.0 – released live this morning
  • Adds a mobile master page and a view switcher user control to enable switching between mobile and desktop views using ASP.NET Friendly URLs.
 • ScriptManager.EnableCdnFallback
 • ControlBuilderInterceptor – cesta, jakou je možné ovlivnit C# code generovaný control-builderem z markup-kódu při compile-time
  • override OnProcessGeneratedCode()

Windows Azure Web Sites

 • Download Publish Profile – možnost stáhnout .PublishSettings z Azure Portalu pro Visual Studio

Chyba 404 při přístupu na ASP.NET aplikaci v Classic managed pipeline modu na II7

Symptom

Pokud přepneme application pool do Classic managed pipeline mode a dostáváme podivnou chybu 404, jedná se velmi pravděpodobně o chybu

HTTP Error 404.2 - Not Found
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.
Error Code 0x800704ec

Tuto podrobnější chybu se můžeme dozvědět, pokud přístup uděláme přímo ze browseru běžícím na serveru (což bohužel ne vždy lze, viz třeba problémy s lokální integrovanou authentizací).

Cause

Každopádně problém je v tom, že nejsou v nastavení IIS povoleny ISAPI extenze pro ASP.NET 4.0.

Action

 1. IIS Manager
 2. server level
 3. ISAPI and CGI restrictions
 4. u zakázaných ASP.NET 4.0 extenzí, které potřebujeme, nastavit Allow

Optimalizace výkonu webových aplikací – Slides, dema, záznam [WUG Praha 07/2012]

Slides a dema z přednášky pro WUG Praha v červenci 2012:

Z přednášky byl pořizován obrazový záznam, který je k dispozici na našem YouTube Channel:

Optimalizace výkonu webových aplikací – Slides, dema [TechEd Praha 2012]

Slides a dema z přednášky na konferenci TechEd Praha 2012:

Záznam přednášky nebyl pořizován, rozšířená podoba však byla následně prezentována pro WUG Praha a pro tu existuje záznam.

Juice UI – ASP.NET WebForms Controls pro jQuery UI

Na první dnešní přednášce ASP.NET 4.5 na Microsoft MVP Summitu byla prezentována zajímavá nová knihovna, která přináší jQuery UI Widgets do prostředí ASP.NET WebForms – Juice UI. Protože je to jedna z mála věcí, které nejsou pod NDA, mohu se s Vámi o tento poznatek podělit.

Juice UI aspiruje na náhradu AJAX Control Toolkitu a zahrnuje například tyto controly:

 • Accordition
 • Autocomplete
 • Button
 • DatePicker
 • Dialog
 • Draggable
 • Position
 • ProgressBar
 • Resizable
 • Slider
 • Sortable
 • Tabs

Použití je přímočaré a nijak nekomplikované, např.:

<Juice:Tabs ID="_Default" runat="server">
 <Juice:TabPage Title="Tab 1" ID="_Tab1">
  <TabContent>
   ...
  </TabContent>
 </Juice:TabPage>
 <Juice:TabPage Title="Tab 2" ID="_Tab2">
  <TabContent>
   ...
  </TabContent>
 </Juice:TabPage>
</Juice:Tabs>

…uvidíme, jak se vypořádají s porodními bolestmi, které AJAX ControlToolkit měl. Jedná se o open-source knihovnu použitelnou pod licencemi MIT nebo GPLv2.

LinkButton nezobrazí po postbacku obsah, pokud obsahuje „statické html“ a ASP.NET control

Pokud je v LinkButtonu „statické html“, ASP.NET control a LinkButtonu změníme nějakou vlastnost, která se ukládá do ViewState, dojde po postbacku ke ztrátě obsahu LinkButtonu (je vyčištěna vlastnost Controls).
Nahlášeno na connect včetně dema, jak chybu zreprodukovat.
Workaround nemám, takže nezbývá, než v LinkButtonu nepoužívat vnitřní obsah – což je poměrně rozumný přístup :-).