Category Archives: Office

Excel: Podmíněný součet SUMIF s odkazem na jinou buňku v podmínce

Opět jsem chvíli bádal, tentokrát, jak zapsat do funkce SUMIF podmínku, která by se odkazovala na hodnotu jiné buňky. Např. chci sečíst hodnotu, pokud je větší než hodnota v jiné buňce (konkrétně jsem řešil jakési plovoucí součty umořování, ale to ten není podstatné). Důležité je, že pokud se potřebuji v podmínce (criteria), která je jinak textovým řetězcem, odkázat na hodnotu určité jiné buňky, tak si tam mohu hodnotu té jiné buňky prostě dostat textovým skládáním onoho řetězce:

= SUMIF(C2:C10; ">" & A2; B2:B10)

…jak prosté.

Viz též Excel: Podmíněný součet SUMIF s podmínkou na (ne)prázdné buňky.

Outlook 2010: Při kliknutí na hyperlink v mailu se zobrazí „This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer.“

Pachatelem problému je pravděpodobně prohlížeč Chrome (resp. jeho „interakce“ s registry a Outlookem).
Postup řešení je jednoduchý:

 1. Spustit editor registrů (regedit)
 2. Otevřít větev HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.html
 3. Kliknout pravým tlačítkem na položku .html a zvolit upravit.
 4. Změnit hodnotu z „ChromeHTML“ na „htmlfile“ (nebo z čehokoliv jiného na „htmlfile“)
 5. To samé pro .htm, .shtml a .xhtml

Konfigurace: Microsoft Windows 7 x64, IE8, Microsoft Outlook 2010 x64.

Excel: Podmíněný součet SUMIF s podmínkou na (ne)prázdné buňky

Chvíli jsem bádal, jak zapsat podmínku do funkce SUMIF, pokud chci sečíst jen buňky, kterým odpovídá kritérium (ne)prázdné buňky.

Pro prázdné buňky je to

=SUMIF(C2:C10;"=";B2:B10)

Pro neprázdné buňky je to

=SUMIF(C2:C10;"<>";B2:B10)

…pozoruhodná podoba podmínky, ale hlavně, že to funguje.

Office: Změna product key

Po instalaci Office (2007, ale bude to stejné) mi byla odmítnuta aktivace, z té haldy našich MSDNek jsem vybral použité číslo. Aktivace byla odmítnuta, možnost změny product key pomocí UI jsem však nikde nenašel.

Pomůže tedy smazání následujícího klíče z registrů:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Registration\{GUID}\DigitalProductID

Při následném spuštění kterékoliv aplikace z Office se spustí Office-instalátor, který se zeptá na nový Product Key a následně se sice ptá na „instalaci“, nicméně ve skutečnosti udělá jen konfiguraci a PK je nastaven. Opakované spuštění Office aplikace vyvolá možnost aktivace s novým PK.

Update pro Office 2013

Product key pro Microsoft Office 2013 lze změnit bez zásahu do registrů. Z ovládacích panelů zvolit Programy a funkce, zde  najít Microsoft Office 2013, kliknout pravým tlačítkem myši, zvolit Změnit. V zobrazeném dialogu vybrat „Zadat kód Product Key“.

Podepisování maker v Excelu

Čas od času je potřeba do dokumentu excelu (nebo nějakého exportu) vpravit makro. Uživatelé pak musí potvrzovat, že chtějí dokument skutečně otevřít, přestože obsahuje makra.

Toto lze usnadnit podepsáním maker, je pak rozpoznán zdroj makra (podepsáno shodným certifikátem) a stačí, aby uživatel povolil otevření dokumentu s makry jen jednou. Nastaví-li uživatel „Vždy důvěřovat makrům z tohoto zdroje“, není upozorněním o makrech příště obtěžován.

Import certifikátu

Pokud požádáme o certifikát cartifikační autoritu (zde např. Thawte), při tvorbě žádosti nám prohlížeč na disk vyrobí privátní klík k certifikátu. Poté, co je naše žádost vyřízena, je potřeba importovat vyrobený certifikát do systému. Certifikát od CA však neobsahuje privátní klíč, což je z principu správně. Abychom mohli podepisovat makra, musíme do systému importovat certifikát získaný od CA spolu s privátním klíčem – potřebujeme tedy soubory propojit.

Importovat certifikáty popsaným způsobem lze pomocí Office 2000 Tool: PVK Digital Certificate Files Importer. Po stažení a instalaci pustíme z příkazového řádku:

pvkimprt "c:\example directory\mycertificate.spc" "c:\privatekey\mycertificate.pvk" 

čímž certifikát importujeme i s privátním klíčem.

Upozornění: Instalační program se jmenuje shodně jako instalovaný program (pvkimprt), tak pozor, co se z příkazové řádky pouští!

Podepsání maker

Makra se potom v excelu podepíší tímto způsobem:

 • Otevřít dokument podepisovanými makry
 • Menu Nástroje, Makro, Editor jazyka Visual Basic
 • Menu Tools, Digital Signature…
 • Zvolit…
 • Vybrat importovaný certifikát
 • Potvrdit okna

Makra jsou podepsána až při uložení dokumentu, tzn. že případné chyby nejsou oznámeny při zavírání oken, ale až při ukládání.

Poznámka: Podepsaná makra fungují i při uložení a následném otevření nejen ve formátu XLS, ale např. i v MHT.

Outlook: Vyhledávání adresáta pouze v Global Address List

Pokud v Outlooku vyhledáváme uživatele, pak pokud existuje záznam v Kontaktech (Contacts) i v Globálním seznamu adres (Global Address List), pak nám Outlook vrátí ten z Kontaktů. Pokud však vyhledáváme pomocí syntaxe „=username“, pak dostaneme vždy záznam z Global Address List.