Tag Archives: Instalace

Office: Změna product key

Po instalaci Office (2007, ale bude to stejné) mi byla odmítnuta aktivace, z té haldy našich MSDNek jsem vybral použité číslo. Aktivace byla odmítnuta, možnost změny product key pomocí UI jsem však nikde nenašel.

Pomůže tedy smazání následujícího klíče z registrů:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Registration\{GUID}\DigitalProductID

Při následném spuštění kterékoliv aplikace z Office se spustí Office-instalátor, který se zeptá na nový Product Key a následně se sice ptá na „instalaci“, nicméně ve skutečnosti udělá jen konfiguraci a PK je nastaven. Opakované spuštění Office aplikace vyvolá možnost aktivace s novým PK.

Update pro Office 2013

Product key pro Microsoft Office 2013 lze změnit bez zásahu do registrů. Z ovládacích panelů zvolit Programy a funkce, zde  najít Microsoft Office 2013, kliknout pravým tlačítkem myši, zvolit Změnit. V zobrazeném dialogu vybrat „Zadat kód Product Key“.