Tag Archives: HttpRuntime

WinDbg+SOS: Prozkoumávání statických fieldů a statických tříd

Když během svých přednášek používám WinDbg, obvykle vše ukazuji na instancích tříd. Dostávám tedy poměrně často otázku, jak prozkoumat hodnoty statických fieldů tříd, nebo dokonce celé statické třídy.

Statické fieldy

Se statickými fieldy instančních tříd je to jednoduché. Při výpisu instance pomocí !DumpObj <addr> (zkráceně !do) získáme výpis, v němž jsou hodnoty statických fieldů přímo vidět:

0:000> .symfix
0:000> .reload
0:000> .loadby sos clr
0:000> !DumpHeap -type System.Web.HttpRuntime
...
0:000> !DumpObj 075d6c30 
Name:    System.Web.HttpRuntime
MethodTable: 6da63274
EEClass:   6d8321cc
Size:    160(0xa0) bytes
File:    C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Web\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll
Fields:
   MT  Field  Offset         Type VT   Attr  Value Name
7330b12c 4001238    4 ...amedPermissionSet 0 instance 00000000 _namedPermissionSet
732c14d4 4001239    8 ...olicy.PolicyLevel 0 instance 00000000 _policyLevel
73303e18 400123a    c    System.String 0 instance 00000000 _hostSecurityPolicyResolverType
6da63884 400123b    10 ...ileChangesMonitor 0 instance 075d7068 _fcm
6da63df0 400123c    14 ...ing.CacheInternal 0 instance 075d8a5c _cacheInternal
6da63e9c 400123d    18 ...Web.Caching.Cache 0 instance 075d8850 _cachePublic
7330f91c 400123e    7c    System.Boolean 1 instance    0 _isOnUNCShare
6da63760 400123f    1c ...Web.Util.Profiler 0 instance 075d6cd0 _profiler
6da63798 4001240    20 ...estTimeoutManager 0 instance 075d6cec _timeoutManager
6da6fd80 4001241    24 ....Web.RequestQueue 0 instance 0750215c _requestQueue
7330f91c 4001242    7d    System.Boolean 1 instance    0 _apartmentThreading
7330f91c 4001243    7e    System.Boolean 1 instance    1 _processRequestInApplicationTrust
7330f91c 4001244    7f    System.Boolean 1 instance    1 _disableProcessRequestInApplicationTrust
7330f91c 4001245    80    System.Boolean 1 instance    0 _isLegacyCas
7330f91c 4001246    81    System.Boolean 1 instance    0 _beforeFirstRequest
...
73303e18 4001266    6c    System.String 0 instance 00000000 _clientScriptVirtualPath
73303e18 4001267    70    System.String 0 instance 00000000 _clientScriptPhysicalPath
6da63274 4001230   f90 ...m.Web.HttpRuntime 0  shared  static _theRuntime
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:0a4d09b4 1e2d62c0:075d6c30 01fc1b88:30105634 51063e70:0aaf2afc <<
73306d34 4001231   f94    System.Byte[] 0  shared  static s_autogenKeys
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:0a4d0360 1e2d62c0:075d65dc 01fc1b88:30104fe0 51063e70:0aaf24a8 <<
73303e18 4001232   f98    System.String 0  shared  static DirectorySeparatorString
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:0a4d08dc 1e2d62c0:075d6b58 01fc1b88:3010555c 51063e70:0aaf2a24 <<
73303e18 4001233   f9c    System.String 0  shared  static DoubleDirectorySeparatorString
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:0a4d08ec 1e2d62c0:075d6b68 01fc1b88:3010556c 51063e70:0aaf2a34 <<
733047d8 4001234   fa0    System.Char[] 0  shared  static s_InvalidPhysicalPathChars
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:0a4d0900 1e2d62c0:075d6b7c 01fc1b88:30105580 51063e70:0aaf2a48 <<
7330f91c 4001235   ca2    System.Boolean 1  shared  static s_initialized
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:1 1e2d62c0:1 01fc1b88:1 51063e70:1 <<
73303e18 4001236   fa4    System.String 0  shared  static s_installDirectory
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:0a4d0928 1e2d62c0:075d6ba4 01fc1b88:301055a8 51063e70:0aaf2a70 <<
7330f91c 4001237   ca3    System.Boolean 1  shared  static s_isEngineLoaded
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:1 1e2d62c0:1 01fc1b88:1 51063e70:1 <<
7330652c 4001268   fa8    System.Version 0  shared  static _iisVersion
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:024c4a70 1e2d62c0:4209fd30 01fc1b88:3016e81c 51063e70:3e92e40c <<
7330f91c 4001269   ca4    System.Boolean 1  shared  static _useIntegratedPipeline
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:1 1e2d62c0:1 01fc1b88:1 51063e70:1 <<
7330f91c 400126a   ca5    System.Boolean 1  shared  static _enablePrefetchOptimization
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:0 1e2d62c0:0 01fc1b88:0 51063e70:0 <<
6daa0b50 400126b   fac ...nloadEventHandler 0  shared  static AppDomainShutdown
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:00000000 1e2d62c0:00000000 01fc1b88:00000000 51063e70:00000000 <<
6daa3ffc 400126c   fb0 ....FactoryGenerator 0  shared  static s_factoryGenerator
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:00000000 1e2d62c0:00000000 01fc1b88:00000000 51063e70:00000000 <<
733060f0 400126d   fb4 ...ections.Hashtable 0  shared  static s_factoryCache
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:00000000 1e2d62c0:00000000 01fc1b88:00000000 51063e70:00000000 <<
7330f91c 400126e   ca6    System.Boolean 1  shared  static s_initializedFactory
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:0 1e2d62c0:0 01fc1b88:0 51063e70:0 <<
733041b8 400126f   fb8    System.Object 0  shared  static s_factoryLock
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:0a4d091c 1e2d62c0:075d6b98 01fc1b88:3010559c 51063e70:0aaf2a64 <<
73303e18 4001270   fbc    System.String 0  shared  static _DefaultPhysicalPathOnMapPathFailure
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:00000000 1e2d62c0:00000000 01fc1b88:00000000 51063e70:00000000 <<

Hodnoty statických fieldů jsou ve výstupu !DumpObj přímo vidět. Ve sloupci Attr je uveden shared, ve sloupci Value je uvedeno static a na dalším řádku jsou vyjmenovány hodnoty pro jednotlivé domény. Musíme si zde uvědomit, že každá aplikační doména (AppDomain), jako jednotka izolace, má vlastní statické fieldy. V každé doméně má tedy příslušný typ vlastní hodnoty statických fieldů, popř. tam nemusí být ještě inicializován (NotInit).

Příslušný řádek tedy uvádí pro každou doménu dvojici Domain:Value, přesně jak je naznačeno – vždy adresa příslušné domény a hodnota statického fieldu v ní. (Je zřejmé, že pro libovolnou instanci dostaneme vždy stejný výpis hodnot statických fieldů, instance nám zde slouží jen jako navigace k příslušnému typu.)

Domény

Výpis domén dostaneme příkazem !DumpDomain [addr], bez uvedení adresy se vypíšou všechny:

0:000> !DumpDomain 51063e70
--------------------------------------
Domain 8:      51063e70
LowFrequencyHeap:  510642c4
HighFrequencyHeap: 5106430c
StubHeap:      51064354
Stage:       OPEN
SecurityDescriptor: 50e671b0
Name:        /LM/W3SVC/2/ROOT-7-130739961229274429
Assembly:      01f74008 [C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll]
ClassLoader:    00fface8
SecurityDescriptor: 4cafd130
 Module Name
72f01000  C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll

Assembly:      01f73540 [C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Web\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll]
ClassLoader:    00ffaa78
SecurityDescriptor: 50825198
...

Při použití NETEXT můžeme použít přehlednější !wdomain:

0:000> .load D:\NetExt\x86\NetExt.dll
NetExt version 2.0.1.5550 Apr 20 2015
License and usage can be seen here: !whelp license
Check Latest version: !wupdate
For help, type !whelp (or in WinDBG run: '.browse !whelp')
Questions and Feedback: http://netext.codeplex.com/discussions 
Copyright (c) 2014-2015 Rodney Viana (http://blogs.msdn.com/b/rodneyviana) 
Type: !windex -tree or ~*e!wstack to get started

0:000> !wdomain
Address Domain Name                         Modules Base Path & Config
74690c08 System                              55 
74690f60 Shared                               
01f81230 DefaultDomain                          10 Base Path: C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\ Config: w3wp.exe.config 
1f443310 /LM/W3SVC/1/ROOT-1-130739944552644364              232 Base Path: D:\inetpub\www1\ Config: web.config 
1e2d62c0 /LM/W3SVC/2/ROOT-1-130739949798771823              207 Base Path: D:\inetpub\www2\ Config: web.config 
01fc1b88 /LM/W3SVC/3/ROOT-1-130739955724452334              199 Base Path: D:\inetpub\www3\ Config: web.config 
51063e70 /LM/W3SVC/4/ROOT-1-130739961229274429              233 Base Path: D:\inetpub\www4\ Config: web.config 

Statické třídy

Trochu jinak je potřeba postupovat, pokud máme statickou třídu, nebo třídu, od které nemáme k dispozici instanci.

Není to nic komplikovaného, jenom musíme pomocí !Name2EE <ModuleName> <ItemName> získat EEClass adresu, kterou pak použijeme do příkazu !DumpClass <EEClassAddr>:

0:000> !name2ee System.Web.dll System.Web.Hosting.PipelineRuntime
Module:   6d811000
Assembly:  System.Web.dll
Token:    02000342
MethodTable: 6da63a6c
EEClass:   6d811680
Name:    System.Web.Hosting.PipelineRuntime

0:000> !DumpClass 6d811680
Class Name:   System.Web.Hosting.PipelineRuntime
mdToken:     02000342
File:      C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Web\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll
Parent Class:  72f03e44
Module:     6d811000
Method Table:  6da63a6c
Vtable Slots:  11
Total Method Slots: 16
Class Attributes:  100100 
Transparency:    Transparent
NumInstanceFields:  1
NumStaticFields:   13
   MT  Field  Offset         Type VT   Attr  Value Name
733041b8 400019b    4    System.Object 0 instance      __identity
7330560c 4000eb1   c60     System.Int32 1  shared  static s_isThisAppDomainRemovedFromUnmanagedTable
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:1 1e2d62c0:1 01fc1b88:1 51063e70:0 <<
73302b8c 4000eb2   c64    System.IntPtr 1  shared  static s_ApplicationContext
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:018009d0 1e2d62c0:1d85cfa0 01fc1b88:01806498 51063e70:1d87b810 <<
73303e18 4000eb3   e60    System.String 0  shared  static s_thisAppDomainsIsapiAppId
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:024b0100 1e2d62c0:2f12c534 01fc1b88:300febe0 51063e70:039b9f00 <<
7330f91c 4000eb4   c84    System.Boolean 1  shared  static s_StopProcessingCalled
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:0 1e2d62c0:0 01fc1b88:0 51063e70:0 <<
7330f91c 4000eb5   c85    System.Boolean 1  shared  static s_InitializationCompleted
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:1 1e2d62c0:1 01fc1b88:1 51063e70:1 <<
733041b8 4000eb6   e64    System.Object 0  shared  static _delegatelock
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:024c4990 1e2d62c0:4209fc50 01fc1b88:3016e73c 51063e70:3e92e32c <<
7330560c 4000eb7   c68     System.Int32 1  shared  static _inIndicateCompletionCount
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:2 1e2d62c0:1 01fc1b88:1 51063e70:5 <<
73302b8c 4000eb8   c6c    System.IntPtr 1  shared  static _asyncCompletionDelegatePointer
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:1b016186 1e2d62c0:1b016d5e 01fc1b88:1b018b16 51063e70:1b018d96 <<
6da6f6b0 4000eb9   e68 ...ompletionDelegate 0  shared  static _asyncCompletionDelegate
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:025ca294 1e2d62c0:0e370f7c 01fc1b88:3ccd512c 51063e70:5d41cac0 <<
73302b8c 4000eba   c70    System.IntPtr 1  shared  static _asyncDisconnectNotificationDelegatePointer
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:1b016276 1e2d62c0:1b016a3e 01fc1b88:1b018a4e 51063e70:1b0188e6 <<
6da6f714 4000ebb   e6c ...ificationDelegate 0  shared  static _asyncDisconnectNotificationDelegate
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:025ca2b4 1e2d62c0:0e370f9c 01fc1b88:3ccd514c 51063e70:5d41cae0 <<
73302b8c 4000ebc   c74    System.IntPtr 1  shared  static _executeDelegatePointer
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:1b0161fe 1e2d62c0:1b016a66 01fc1b88:1b0189fe 51063e70:1b018bb6 <<
6da6f778 4000ebd   e70 ...eFunctionDelegate 0  shared  static _executeDelegate
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:025ca2d4 1e2d62c0:0e370fbc 01fc1b88:3ccd516c 51063e70:5d41cb00 <<
73302b8c 4000ebe   c78    System.IntPtr 1  shared  static _disposeDelegatePointer
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:1b016226 1e2d62c0:1b016f16 01fc1b88:1b018ac6 51063e70:1b018ca6 <<
6da6f7dc 4000ebf   e74 ...eFunctionDelegate 0  shared  static _disposeDelegate
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:025ca2f4 1e2d62c0:0e370fdc 01fc1b88:3ccd518c 51063e70:5d41cb20 <<
73302b8c 4000ec0   c7c    System.IntPtr 1  shared  static _roleDelegatePointer
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:1b01624e 1e2d62c0:1b016b56 01fc1b88:1b018bde 51063e70:1b018c06 <<
6da6f840 4000ec1   e78 ...eFunctionDelegate 0  shared  static _roleDelegate
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:025ca314 1e2d62c0:0e370ffc 01fc1b88:3ccd51ac 51063e70:5d41cb40 <<
73302b8c 4000ec2   c80    System.IntPtr 1  shared  static _principalDelegatePointer
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:1b01615e 1e2d62c0:1b016b06 01fc1b88:1b018aee 51063e70:1b018cce <<
6da6f8a4 4000ec3   e7c ...lFunctionDelegate 0  shared  static _principalDelegate
  >> Domain:Value 01f81230:NotInit 1f443310:025ca334 1e2d62c0:0e37101c 01fc1b88:3ccd51cc 51063e70:5d41cb60 <<

….interpretace výstupu je zde již zřejmá, stejné jako u !DumpObj.