Tag Archives: Performance

Optimalizace výkonu databázových dotazů – Slides, dema [TechEd Praha 2012]

Slides a dema z přednášky na konferenci TechEd Praha 2012:

Záznam z přednášky nebyl pořizován, obdobnou přednášku jsem však prezentoval pro WUG Praha a k té záznam existuje.

Optimalizace výkonu webových aplikací – Slides, dema [TechEd Praha 2012]

Slides a dema z přednášky na konferenci TechEd Praha 2012:

Záznam přednášky nebyl pořizován, rozšířená podoba však byla následně prezentována pro WUG Praha a pro tu existuje záznam.

Návrh schématu databáze – Slides a ukázkové DB [TechEd Praha 2011]

Slides a vzorové DB z přednášky pro TechEd Praha 2011:

Záznam z přednášky nebyl pořizován, jiná verze téže přednášky však byla prezentována pro MS Fest Praha 2011 a k té záznam existuje.

Optimalizace výkonu webových aplikací – Slides, dema a záznam [MS Fest 2010]

Slides a dema z přednášky na konferenci MS Fest 2010 (tentokrát se zaměřením na client-side a přenos):

Z přednášky byl pořizován obrazový záznam (HD 720p), který najdete na našem YouTube Channelu:

Ladění výkonu webových aplikací – Slides a dema [TechEd Praha 2010]

Slides a dema z přednášky na konferenci TechEd Praha 2010:

Záznam z přednášky nebyl pořizován, rozšířená podoba byla však prezentována pro WUG Praha a k té záznam existuje.

Optimalizace databázových aplikací – Slides, dema, záznam [SQL DevCon 2009, MS Fest 2009]

Slides a další materiály z přednášky na konferenci SQL DevCon 2009 a MS Fest 2009 (na obou konferencích byla prezentována velmi podobná verze):

Z přednášky byl pořizován záznam, který je k dispozici na našem YouTube Channelu:

Podobná přednáška v rozsáhlejší podobě se záznamem byla prezentována i pro WUG Praha v březnu 2013.

Zjištění volné paměti počítače na webhostingu

Pokud se chceme z naší hostované ASP.NET aplikace dozvědět něco o stroji, na kterém běží, nemůžeme tak zpravidla udělat přes WMI dotazy, či performance-countery, protože nemáme k dispozici účet s dostatečnými právy a dostáváme výjimku Access Denied.

I nám C#-istům je však k dispozici to, co mají ve VisualBasicu ukryto pod featurou My, konkrétně nás zde zajímá My.Computer.Info, které není nic jiného než instancí třídyMicrosoft.VisualBasic.Devices.ComputerInfo s propertama AvailablePhysicalMemory,AvailableVirtualMemory, TotalPhysicalMemory, TotalVirtualMemory a několika dalšími s informacemi o verzi OS atp.

Stačí si tedy do našeho C# projektu nareferencovat assembly Microsoft.VisualBasic, vytvořit si instanci třídy ComputerInfo a zeptat se jí na přísušné hodnoty:

using Microsoft.VisualBasic.Devices;

...

ComputerInfo computerInfo = new ComputerInfo();
InfoLb.Text = computerInfo.AvailablePhysicalMemory.ToString("n0");

Třída ComputerInfo používá volání podpůrných nativních metod .NET a informace o paměti stroje dostaneme i pod běžným hostingovým účtem.

Firefox velmi pomalý při použití Windows Vista a ASP.NET Development serveru

Načítání webových stránek je pod Firefoxem v kombinaci s Windows Vista a ASP.NET Development serverem velmi pomalé. První podezření padlo na ASP.NET AJAX pod Firefoxem, nicméně pravda se ukázala být jinde.

Za všechno může automatické ladění TCP stacku ve Windows Vista. Na internetu jsem nalezl dvě řešení:

Zákaz automatického ladění TCP stacku…

… lze provést spuštěním „netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled“ z příkazové řádky.

Toto řešení jsem nezkoušel.

Zákaz IPv6 ve Firefoxu

Dle návodu pomůže ve Firefoxu:

  1. přejít na stránku about:config,
  2. vyhledat položku network.dns.disableIPv6,
  3. nastavit hodnotu na true.

Toto řešení bylo jednoduché a účinné.

Jaká je Vaše zkušenost s kombinací Firefoxu, Windows Vista a ASP.NET Development serveru? Nebo jste na stejný problém narazili i při jiné kombinaci produktů?