Tag Archives: PowerShell

Exchange Management Shell vůči Office365

Pro slabo-poweshellisty, jako jsem já, si zapisuji postup, jak si z PS připojit session na cloudové Office365:

Podle potřeby:
>Set-ExecutionPolicy Unrestricted

>$LiveCred = Get-Credential

>$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook
.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection

>Import-PSSession $Session

>...

Přihlašovací údaje je samozřejmě potřeba zadat ty z Office365.

Azure Powershell – nejsou vidět subscriptions

Dnes jsem narazil na situaci, kdy jsem v powershellu neviděl subscriptions, které jsem měl dříve k dispozici. Nepomáhalo ani Add-AzureAccount, ani odebrání (všech) accountů a jejich opětovné přidání.

Jako řešení zafungovalo smazání složky C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Windows Azure Powershell, ve které jsou standardně uloženy “Subscription Data Files”.

PAUSE v Powershellu

Příkaz PAUSE známý z BAT souborů v PowerShellu nefunguje, pokud chceme do cmdletu dostat vyčkání na stisk klávesy, můžeme například použít metodu ReadKey:

$null = $host.UI.RawUI.ReadKey("NoEcho,IncludeKeyDown")Je i mraky jiných možností, jak dosáhnout efektu obdobného PAUSE.