Tag Archives: PrefView

PerfView – ladění v 64-bit prostředí – NGen

PerfView je zajímavý nástroj od Microsoftu, který umožňuje neinvazivní profiling stroje, např. produkčního serveru, tím, že se přihlásí k odběru ETW událostí Windows.

Nevýhodou je, že .NET call-stacky jsou nepoužitelné, pokud profilujeme 64-bit .NET process.

Pomoci se tomu dá zkompilováním assembly/-ies pomocí NGenu:

D:\WebApp\bin>"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ngen" install MyAssembly.dll /nodependencies /verbose

…NGenovat je potřeba všechny assembly, které nás ve vyhodnocení call-stacku zajímají.

U webového kontextu je potřeba recyklovat AppPool.

Pokud by NGen hlásil chybějící dependencies, lze to dohledat pomocí FusLogVw.exe.