Tag Archives: Ranking

SQL: Ranking functions & Running totals [Jiří Kanda, HAVIT Vzdělávací okénko, 30.5.2019]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT ze 30. května 2019, kde Jiří Kanda povídal o Ranking functions a Running totals v T-SQL.

Nahrávka je publikována na našem HAVIT YouTube Channelu.

SQL: Stránkování záznamů pomocí ROW_NUMBER()

Pokud potřebujeme stránkovat záznamy na straně SQL, můžeme to udělat pomocí jedné z nových funkcí SQL2005:

USE AdventureWorks
WITH Rows AS
(
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY ProductID) AS RowNumber FROM Production.Product
)
SELECT * FROM Rows WHERE RowNumber BETWEEN 101 AND 200

Bohužel se mi to nepodařilo přímo bez CTE v prvním WHERE, tyhle nové funkce jdou zřejmě jenom jako sloupce nebo v ORDER BY.
Další funkce ze skupiny ranking jsou RANK(), DENSE_RANK(), ROW_NUMBER() a NTILE().

Komu se nelíbí Common Table Expression (CTE) s WITH, tak to samozřejmě jde i jako vnořený SELECT:

SELECT Description, Date
  FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Date DESC) AS Row,
      Description, Date FROM LOG) AS LogWithRowNumbers
  WHERE Row >= 1 AND Row <= 10