Tag Archives: Reflection

Reflexe a dynamics v .NET [Daniel Vršek, Vzdělávací okénko, 1.4.2020]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT z 1. dubna 2020, kde Daniel Vršek povídal o reflexi a dynamics v .NET.

Nahrávka je publikována na našem HAVIT YouTube Channelu.

Vlastní textová reprezentace výčtového typu enum – alternativa ToString()

K výčtovému typu enum nelze konvenčními metodami udělat vlastní textovou reprezentaci, není jak overridovat metodu ToString(). Pokud chceme každé hodnotě přiřadit pouze jedinou „user-friendly“ textovou reprezentaci, můžeme využít atributu DescriptionAttribute:

public enum StavZakazky
{
  [Description("Nedefinován")]
  Nedefinovan,

  [Description("Vytištěno")]
  TiskHotovo
}

public static class EnumExt
{
  public static string GetDescription(Type enumType, object hodnota)
  {
    string strRet = "<na>";
    try
    {
      System.Reflection.FieldInfo objInfo = enumType.GetField(Enum.GetName(enumType, hodnota));

      System.ComponentModel.DescriptionAttribute objDescription =
        (System.ComponentModel.DescriptionAttribute)objInfo.GetCustomAttributes(typeof(System.ComponentModel.DescriptionAttribute), true)[0];

      strRet = objDescription.Description;
    }
    catch(Exception)
    {
      // chybí description
    }
    return strRet;
  }
}

Interní: Implementováno jako Havit.EnumExt.GetDescription().