Tag Archives: SendGrid

Vývoj cloudových aplikací – 02 Azure AppService, WebJob, SQL, SendGrid [MFF UK NSWI152, LS 2018]

Záznam z druhé vyučovací hodiny (27.2.2018) semináře Vývoj cloudových aplikací (NSWI152) pro MMF UK v letním semestru 2017/2018. Je publikován na našem HAVIT YouTube Channelu.

Dotčená témata

  • Azure App Service
    • Creating simple Web Site
    • Deployment from Visual Studio
    • Deployment from GitHub
  • Web Jobs – Creating & Deployment
  • Azure SQL database – Creating & Accessing from Visual Studio 2017
  • Azure SendGrid mail service

Záznam je v angličtině. Ukázalo se, že na hodinu přišlo více zahraničních studentů než českých, tak jsme se domluvili takto.

Bohužel mi zhruba po 30 minutách skončil audio záznam z klopového mikrofonu, zbytek je tedy jen velmi nekvalitní podoba z notebooku.

Azure PaaS – Praktické zkušenosti, tipy a triky – slides a záznam [TechEd Praha 05/2017]

Slides, dema a záznam z mé přednášky pro TechEd DevCon Praha z 16.5.2017:

Záznam z přednášky je publikován na našem HAVIT YouTube Channel.

Dotčená témata

  • IaaS vs. PaaS vs. XaaS
  • Motivace k Azure PaaS vs. Co vás může odradit
  • Klíčové služby
    • App Service
    • Azure SQL
    • Azure Storage
    • Application Insights
  • Praktické scénáře
    • Deployment (MSDeploy)
    • Práce se soubory IFileStorage
    • Práce s časem (DateTime.Now v UTC vs. ITimeService)
    • Posílání e-mailů (SendGrid)
    • Naplánované úlohy (Quartz.NET, WebJobs, WebJobs SDK, Dashboard)

SendGrid vkládá dvojité konce řádků v e-mailových klientech Outlook a Thunderbird

Služba SendGrid vkládá dvojité konce řádků v e-mailových klientech Outlook a Thunderbird, pokud je nastaveno transfer encoding v MIME na „quoted-printable“. Pro vyřešení problému je třeba nastavit transfer encoding na „7bit“. Popsáno také zde. Bod číslo čtyři.

...
MailMessage message = new MailMessage();
message.BodyTransferEncoding = System.Net.Mime.TransferEncoding.SevenBit;
...