Tag Archives: VSTS

TFS – Work Item Queries – záznam [Jiří Kanda, HAVIT Vzdělávací okénko 9.11.2017]

Záznam z interního vzdělávacího okénka HAVIT z 9.11.2017 je publikován na našem HAVIT YouTube Channel. Téma prezentoval Jiří Kanda:

Dotčená témata:

  • Search work items
  • Queries Editor
  • @Me, @Today, @CurrentIteration
  • operátor Was Ever
  • Charts
  • Type of Queries – Flat List, Tree of Work Items, …