SqlTransaction jednoduše s využitím anonymních metod

Základní .NET pattern pro volání transakcí je poměrně jednoduchý a známý, ostatně je uveden i jako example v MSDN/SDK dokumentaci:

 
private static void ExecuteSqlTransaction(string connectionString)
{
  using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
  {
    connection.Open();
    SqlCommand command = connection.CreateCommand();
    SqlTransaction transaction;
 
    // Start a local transaction.
    transaction = connection.BeginTransaction("SampleTransaction");
 
    // Must assign both transaction object and connection
    // to Command object for a pending local transaction
    command.Connection = connection;
    command.Transaction = transaction;
 
    try
    {
      command.CommandText =
        "Insert into Region (RegionID, RegionDescription) VALUES (100, 'Description')";
      command.ExecuteNonQuery();
      command.CommandText =
        "Insert into Region (RegionID, RegionDescription) VALUES (101, 'Description')";
      command.ExecuteNonQuery();
 
      // Attempt to commit the transaction.
      transaction.Commit();
      Console.WriteLine("Both records are written to database.");
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine("Commit Exception Type: {0}", ex.GetType());
      Console.WriteLine(" Message: {0}", ex.Message);
 
      // Attempt to roll back the transaction.
      try
      {
        transaction.Rollback();
      }
      catch (Exception ex2)
      {
        // This catch block will handle any errors that may have occurred
        // on the server that would cause the rollback to fail, such as
        // a closed connection.
        Console.WriteLine("Rollback Exception Type: {0}", ex2.GetType());
        Console.WriteLine(" Message: {0}", ex2.Message);
      }
    }
  }
}

Po chvilce práce s transakcemi nás však začne trápit, že se poměrně značná část zdrojového kódu neustále opakuje a vlastní výkonné jádro ve změti řádek zaniká.

Jak by se Vám líbil následující způsob volání transakcí?

int myID = 5;
object result;
 
SqlDataAccess.ExecuteTransaction(
  delegate(SqlTransaction transaction)
  {
   // uvnitř lze používat i lokální proměnné (samozřejmě i parametry, statické fieldy atp.)
 
   SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("command string");
   cmd1.Transaction = transaction;
   cmd1.Connection = transaction.Connection;
   cmd1.Parameters.AddWithValue("@MyID", myID);
   cmd1.ExecuteNonQuery();
 
   SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("another command");
   cmd2.Transaction = transaction;
   cmd2.Connection = transaction.Connection;
   result = cmd2.ExecuteScalar();
  });

Líbí? A přitom to není nic složitého, stačí využít delegátů a anonymních metod…

/// <summary>
/// Reprezentuje metodu, která vykonává jednotlivé kroky transakce.
/// </summary>
/// <param name="transaction">transakce, v rámci které mají být jednotlivé kroky vykonány</param>
public delegate void SqlTransactionDelegate(SqlTransaction transaction);

/// <summary>
/// Třída SqlDataAccess nám pomocí statických metod usnadňuje práci s SQL serverem.
/// </summary>
public static class SqlDataAccess
{
 /// <summary>
 /// Vykoná požadované kroky v rámci transakce.
 /// Je spuštěna a commitována nová samostatná transakce.
 /// </summary>
 public static void ExecuteTransaction(SqlTransactionDelegate transactionWork)
 {
  ExecuteTransaction(transactionWork, null);
 }
 
 /// <summary>
 /// Vykoná požadované kroky v rámci transakce.
 /// Pokud je zadaná transakce <c>null</c>, je vytvořena, spuštěna a commitována nová.
 /// Pokud zadaná transakce není <c>null</c>, jsou zadané kroky pouze v rámci transakce vykonány.
 /// </summary>
 /// <param name="transaction">transakce (vnější)</param>
 public static void ExecuteTransaction(SqlTransactionDelegate transactionWork, SqlTransaction transaction)
 {
  SqlTransaction currentTransaction = transaction;
  SqlConnection connection;
  if (transaction == null)
  {
  // otevření spojení, pokud jsme iniciátory transakce
  connection = SqlDataAccess.GetConnection(); // ponechávám na Vaší implementaci
  connection.Open();
  currentTransaction = connection.BeginTransaction();
  }
  else
  {
  connection = currentTransaction.Connection;
  }
 
  try
  {
  transactionWork(currentTransaction);
 
  if (transaction == null)
  {
   // commit chceme jen v případě, že nejsme uvnitř vnější transakce
   currentTransaction.Commit();
  }
  }
  catch
  {
  try
  {
   currentTransaction.Rollback();
  }
  catch
  {
   // chceme vyhodit vnější výjimku, ne problém s rollbackem
  }
  throw;
  }
  finally
  {
  // uzavření spojení, pokud jsme iniciátory transakce
  if (transaction == null)
  {
   connection.Close();
  }
  }
 }
}

Jenom dodávám, že druhý overload umožňuje mimo vytvoření transakce nové (pokud je parametr transaction = null) i spuštění celé operace v rámci rozlehlejší transakce vnější, což může v reálu vypada nějak takto:

public class Order
{
  ...
 
  public void Save(SqlTransaction transaction)
  {
   SqlDataAccess.ExecuteTransaction(
     delegate(SqlTransaction currentTransaction)
     {
 
       this.DoSave(currentTransaction);
       OrderItems.SaveAll(currentTransaction);
       Customer.Save(currentTransaction);
           
 
     }, transaction);
  }
}
Implementace v HAVIT .NET Framework Extensions:

Havit.Data.SqlClient.SqlTransactionDelegate(…)
Havit.Data.SqlClient.SqlDataAccess.ExecuteTransaction(…)

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s