Author Archives: Jiří Kanda

Azure WebJob se občas spouští dvakrát

Problém

Máme v Azure nasazeno několik Azure Website spolu s naplanovanými (scheduled) web job. Řešíme situaci, kdy se webjob spustí dvakrát, zhruba v rozmezí jedné minuty. (V našem konkrétním případě posíláme notifikační emaily a tyto nám přijdou dva.)

Analýzou historie zjišťuji, že scheduler se webjob pokusil úlohu spustit dokonce třikrát.

webjob-history

Přičemž log jednotlivých pokusů vypadá takto:

 1. Http Action – Request to host ‚(…).scm.azurewebsites.net‘ failed: The timeout (30 seconds) was reached.
 2. Http Action – Response from host ‚(…).scm.azurewebsites.net‘: ‚Conflict‘ Response

  Body: Cannot start a new run since job is already running.
 3. Http Action – Response from host ‚(…).scm.azurewebsites.net‘: ‚Accepted‘ Response

Položky logu interpretuji takto:

 • Bod 1 úspěšně spustit webjob, ale nebyl schopen v intervalu 30 sekund toto zjistit.
 • Bod 2 se pokusil spustit webjob, ale ten již běžel, takže byl oznámen konflikt.
 • Bod 3 se opět pokusil spustit webjob, ten již doběhl, takže byl webjob úspěšně (ve skutečnosti podruhé) spuštěn.

Řešení

Po přečtení

se pokouším interpretovat (snad) klíčovou větu „If your site runs continuous web jobs, you should enable Always On, or the web jobs may not run reliably“ tak, že Always On zapínám i pro náš scheduled Web Job. Pomáhá to.

Volba Always On se nastavuje v Azure portálu, v nastavení Azure Website, se přepínačem Always On na záložce Configure.

Přístup k Team Foundation Serveru z Azure Website

Problém

V jedné z aplikací přistupujeme pomocí API jako klient do Team Foundation Serveru 2013.

ICredentials credentials = new NetworkCredential(...);
TfsTeamProjectCollection collection = new TfsTeamProjectCollection(new Uri(...), credentials);
collection.EnsureAuthenticated();

Po migraci aplikace z vlastních serverů do Azure Website nám připojení přestalo fungovat, konkrétně začalo docházet k této výjimce:

System.IO.IOException: The specified registry key does not exist.
  at Microsoft.Win32.RegistryKey.Win32Error(Int32 errorCode, String str)
  at Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKeyInternal(String subkey, RegistryKeyPermissionCheck permissionCheck, Object registrySecurityObj, RegistryOptions registryOptions)
  at Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKey(String subkey, RegistryKeyPermissionCheck permissionCheck, RegistryOptions options)
  at Microsoft.VisualStudio.Services.Common.TokenStorage.RegistryTokenStorageHelper.GetRootKey(String subkeyName)
  at Microsoft.VisualStudio.Services.Common.TokenStorage.RegistryTokenStorage.RetrieveToken(VssTokenKey tokenKey)
  at Microsoft.VisualStudio.Services.Common.TokenStorage.VssTokenStorage.Retrieve(VssTokenKey tokenKey)
  at Microsoft.TeamFoundation.Client.TfsClientCredentialStorage.RetrieveToken(Uri serverUrl, VssCredentialsType credentialType)
  at Microsoft.TeamFoundation.Client.CookieCredential.OnCreateTokenProvider(Uri serverUrl, HttpWebResponse response)
  at Microsoft.TeamFoundation.Client.IssuedTokenCredential.CreateTokenProvider(Uri serverUrl, HttpWebResponse response, IssuedToken failedToken)
  at Microsoft.TeamFoundation.Client.TfsClientCredentials.TryGetTokenProvider(Uri serverUrl, IssuedTokenProvider& provider)
  at Microsoft.TeamFoundation.Client.Channels.TfsHttpRequestHelpers.PrepareWebRequest(HttpWebRequest webRequest, Guid sessionId, String operationName, CultureInfo cultureInfo, TfsRequestSettings settings, TfsClientCredentials credentials, IdentityDescriptor impersonate, IssuedToken& currentToken, IssuedTokenProvider& tokenProvider)
  at Microsoft.TeamFoundation.Client.Channels.TfsHttpRequestHelpers.CreateSoapRequest(Uri requestUri, Guid sessionId, String soapAction, String operationName, CultureInfo cultureInfo, TfsRequestSettings settings, TfsClientCredentials credentials, IdentityDescriptor impersonate, IssuedToken& currentToken, IssuedTokenProvider& tokenProvider)
  at Microsoft.TeamFoundation.Client.Channels.TfsHttpWebRequest.CreateWebRequest()
  at Microsoft.TeamFoundation.Client.Channels.TfsHttpWebRequest.SendRequest()
  at Microsoft.TeamFoundation.Client.Channels.TfsHttpRequestChannel.Request(TfsMessage message, TimeSpan timeout)
  at Microsoft.TeamFoundation.Client.Channels.TfsHttpClientBase.Invoke(TfsClientOperation operation, Object[] parameters, TimeSpan timeout, Object[]& outputs)
  at Microsoft.TeamFoundation.Framework.Client.Registration.GetRegistrationEntries(String toolId)
  at Microsoft.TeamFoundation.Framework.Client.RegistrationProxy.GetRegistrationEntries(String toolId)
  at Microsoft.TeamFoundation.Framework.Client.RegistrationService.RefreshMemoryCache()
  at Microsoft.TeamFoundation.Framework.Client.RegistrationService.RefreshCachesIfNeeded(Boolean direct)
  at Microsoft.TeamFoundation.Framework.Client.RegistrationService.GetRegistrationEntries(String toolId)
  at Microsoft.TeamFoundation.Framework.Client.PreFrameworkServerDataProvider.FindServiceLocation(String serviceType, String toolId)
  at Microsoft.TeamFoundation.Framework.Client.PreFrameworkServerDataProvider.LocationForCurrentConnection(String serviceType, Guid serviceIdentifier)
  at Microsoft.TeamFoundation.Client.TfsConnection.EnsureProviderConnected()
  at Microsoft.TeamFoundation.Client.TfsConnection.EnsureAuthenticated()

TFS klient v průběhu přihlašování šahá do registrů. Po dlouhém pátrání pomocí .NET Reflectoru jsem dospěl k názoru, že v nich hledá dříve uložený autentizační token. To pro nás není podstatné, důležité je, že se bez toho můžeme obejít.

Řešení

Řešením je použití třídy TfsClientCredentials. Tu vyrobíme pomocí WindowCredentials a tu s pomocí dvou tříd: NetworkCredentials a SimpleWebTokenCredential, přičemž v NetworkCredentials máme údaje k autorizaci a SimpleWebTokenCredential nemusí nést žádné hodnoty, pouze zajišťuje workaround popsaného problému.

NetworkCredential networkCredentials = new NetworkCredential(...)
TfsClientCredentials tfsCredentials = new TfsClientCredentials(new WindowsCredential(networkCredentials), new SimpleWebTokenCredential(null, null), allowInteractive: false);
TfsTeamProjectCollection collection = new TfsTeamProjectCollection(new Uri(...), tfsCredentials);
collection.EnsureAuthenticated();

Azure Website: Pokus o stažení souboru *.woff souboru končí chybou 404, přestože existuje

Abych byl spravedlivý, nejde jen o Azure Website, ale i o Windows Servery 2008. Důvodem je nedefinovaný Content-Type (resp. MimeType) pro daný typ.

Ten můžeme přidat do web.configu:

<system.webServer>
<staticContent>
<mimeMap fileExtension=".woff" mimeType="application/x-woff" />
</staticContent>
</system.webServer>

Pokud však takovouto konfiguraci nasadíme na server, kde je již Content-Type (resp. MimeType) pro danou příponu nastaven, dojde k pádu aplikace. Zobrazená chyba nám oznámí, že se pokoušíme nastavit MimeType pro typ, který je již definován.

Pokud chceme mít jednu konfiguraci pro všechny serveru, ať již mají nebo nemají definovaný MimeType pro příponu woff, můžeme použít trik s remove:

<system.webServer>
<staticContent>
<remove fileExtension=".woff" />
<mimeMap fileExtension=".woff" mimeType="application/x-woff" />
</staticContent>
</system.webServer>

Azure: Nedaří se vytvořit databázi importem z *.bacpac

Při pokusu o založení nové databáze importem z *.bacpac v portálu se zobrazuje potvrzení, že přístup do Azure Storage je v pořádku a toto oznámení je následováno chybou oznamující, že nelze vložit požadavek na import databáze.

Heslo k databázovému serveru obsahovalo diakritiku, nápad zkusit heslo bez diakritiky se osvědčil –  po změně hesla funguje import bez problémů.

CS1647: An expression is too long or complex to compile (workaround)

Na jednom z projektů jsme po úpravě ASPX stránky s enormním objemem html kódu narazili na zajímavou chybu zobrazenou v kompilátorem: CS1647: An expression is too long or complex to compile. Velmi pozoruhodný je též popis chyby na MSDN a doporučené řešení.

Jako funkční workaround zafungovalo doporučení z blogu henrywrites a sice vložit do ASPX stránky serverový komentář, například

<%
// workaround pro CS1647: An expression is too long or complex to compile
%>

Gesto pro „zavření“ aplikace na iPadu občas přestane fungovat

Gesto, kterým lze sevřením čtyř nebo pěti prstů na iPadu s iOS 8.0.2 zavřít otevřenou aplikaci, občas přestane fungovat.

Workaround je zavřít aplikaci tlačítkem a zobrazit a skrýt ovládací centrum. Tím začne být gesto opět funkční.

iPad control center

„Copy Local“ referencí ve Visual Studiu

Copy Local standardně zobrazuje hodnotu True, ale ve skutečnosti to znamená neuvedeno, protože v *.csproj souboru není nic uvedeno. Pokud běží build na stroji, který má assembly uložené v GAC, nebude knihovna zkopírována do složky bin.

2014-10-24_1711

Řešení je jednoduché, stačí hodnotu nastavit na False a zpět na True. Tím dojde k uložení informace do *.csproj souboru a sice v elementu Reference přibyde nový element Private s hodnotou True.

<Reference Include="Havit">
  <HintPath>...</HintPath>
  <Private>True</Private>
</Reference>

MSBuild v rámci TFS Build Service nevytváří Web Deployment Packages

Problém

V projektu máme webovou aplikaci, která má Publish Profile, který má vytvořit Web Deployment balíček. Balíček se úspěšně vytváří jak při spuštění MSBuildu z Visual Studia, tak z příkazové řádky na vývojářském počítači, tak při spuštění z příkazové řádky na počítači s TFS Build Service. Jenže při spuštění z TFS Build Service se balíček nevytvoří.

Proč to nefunguje

Podoba publish profile, který byl vyroben pomocí UI ve Visual Studio 2013 je (plus mínus) takováto:

<Project ToolsVersion="4.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
<PropertyGroup>
<WebPublishMethod>Package</WebPublishMethod>
<DesktopBuildPackageLocation>TfsPublish\BalicekKteryChciVytvorit.zip</DesktopBuildPackageLocation>
<PackageAsSingleFile>true</PackageAsSingleFile>
...
</PropertyGroup>
</Project>

Důvodem, proč se balíček nevytváří je skutečnost, že Visual Studio do publish profilu vytvoří vlastnost DesktopBuildPackageLocation, jenže je očekávána hodnota vlastnosti PackageLocation.

A jak to, že v rámci VS a z příkazové řádky to funguje? Protože PackageLocation se v průběhu načítání C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v12.0\Web\Microsoft.Web.Publishing.targets nastaví podle DestopBuildPackageLocation.

<PackageLocation Condition="'$(PackageLocation)'=='' and !(('$(OutDir)' != '$(OutputPath)') Or ('$(IsDesktopBuild)' == 'False')) ">$(DesktopBuildPackageLocation)</PackageLocation>

Jenže jen za podmínky, kdy IsDesktopBuild není false (druhou podmínku není ukázanou výše třeba řešit). Otázkou je, kde se nastavuje hodnota vlastnosti IsDesktopBuild. Odpověď se skrývá v témže souboru:

<IsDesktopBuild Condition="'$(IsDesktopBuild)'=='' And '$(TeamFoundationServerUrl)' != ''">False</IsDesktopBuild>

A problém je objasněn – TFS Build Service nastavuje hodnotu TeamFoundationServerUrl, čímž se build liší od spuštění z příkazové řádky.

Možnosti řešení

Nastavení vlastnosti PackageLocation bohužel nefunguje v rámci vlastního targetu, neboť to je již pozdě. Z vlastnosti se odvozují další vlastnosti během načítání target souborů.

 1. Natvrdo nastavit hodnotu IsDesktopBuild na True při spouštění MS Buildu. Nenašel jsem žádné jiné použití této vlastnosti, tedy alespoň prozatím jde o bezpečné řešení.
 2. Během studia zmíněného souboru s MSBuild targety jsem našel, že se MSBuild po importu PublishProfile souboru (pubxml) pokouší importovat ještě další targety, pokud existují. Šlo by tedy takový soubor vytvořit a v něm zkopírovat hodnotu z DesktopBuildPackageLocation do PackageLocation.
  Pokud se projekt jmenuje Web a ten obsahuje publish profile v Properties\PublishProfiles\TfsPublish.pubxml, pak se načítají
 • Web\Properties\PublishProfiles\TfsPublish.wpp.targets (viz vlastnost WebPublishProfileCustomizeTargetFile)
 • Web\*.wpp.targets (viz vlastnost WebPublishPipelineCustomizeTargetFile)
 • Web\..\wpp.deploysettings.targets (viz WebPublishPipelineSolutionTargetFile)

Prohlížeč fotografií Windows zobrazuje obrázky s výrazným barevným posunem

Barvy obrázků mohou být posunuty do různých barev, obvykle do žluta, do červena, do růžova nebo něco mezi tím.

Problém nejspíš spočívá v chybné interpretaci barevných profilů. Pokud barevné profily k ničemu nepoužíváme, můžeme je odebrat a použít profil sRGB. Tím je problém vyřešen a prohlížeč fotografií zobrazuje obrázky čistě.

2014-10-17_1034

 

Coded UI Tests: Another control is blocking the control. Please make the blocked control visible and retry the action…

Ve VS 2013 pomocí Coded UI Test Builderu nahrávám skript pro proklikání stránek na www.havit.cz. Test se podaří vyrobit, ale při přehrávání dostávám výjimku:

Microsoft.VisualStudio.TestTools.UITest.Extension.FailedToPerformActionOnBlockedControlException: Another control is blocking the control. Please make the blocked control visible and retry the action. Additional Details:
TechnologyName: 'Web'
ControlType: 'Hyperlink'
TagName: 'A'
Id: ''
Name: ''
Target: ''
InnerText: '…'
 ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Exception from HRESULT: 0xF004F003

Na internetu se tomuto problému věnují obsáhlé diskuse, většinou okolo VS 2012 a IE9/10. Většina doporučených řešení spočívá v odinstalaci IE10, odinstalaci patche KB2870699 nebo instalaci VS 2012 Update 4. Některé řešení většině zabírá.

My jsme však o verzi dále – VS 2013 a IE 11, kde žádné z předchozích řešení nefunguje. Chyba se shodně projevuje na šesti ze sedmi počítačů, nepůjde tedy o náhodný problém s jedním počítačem. Shodou náhod reinstaluji jeden starý stroj, zkouším tedy čistou instalaci (Windows 7, Internet Explorer 11, Visual Studio 2013, kompletní aktualizace Windows Update) a ověřuji, že problém se objevuje i zde.

Výjimka říká, že se nepodařilo na control kliknout, že je z nějakého důvodu blokovaný. Pokud zkusím zobrazit místo, kde se control nachází (metodou DrawHightlight() ), je místo označeno správně, takže se domnívám, že v hledání controlu by neměl být problém a mělo by jít skutečně o problém přehrávání. K mému překvapení zabírá řešení, které čistě náhodně zkouším – nastavení AlwaysSearchControls na true.

Playback.PlaybackSettings.AlwaysSearchControls = true;