Tag Archives: Coded UI Tests

Coded UI Tests: The playback failed to find the control with the given search properties.

Ve VS 2013 pomocí Coded UI Test Builderu nahrávám skript pro proklikání stránek.

Test se podaří vyrobit, ale při přehrávání dostávám výjimku:

Microsoft.VisualStudio.TestTools.UITest.Extension.UITestControlNotFoundException: The playback failed to find the control with the given search properties. Additional Details:
TechnologyName: 'Web'
ControlType: 'Hyperlink'
TagName: 'A'
Id: ''
Name: ''
Target: ''
InnerText: 'Kanda Jiří'
 Failed to find any control that matched the search condition Id='' && Name='' && ControlType='Hyperlink' && Target='' && InnerText='Kanda Jiří' ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Volání součásti COM vrátilo chybu HRESULT E_FAIL.

Hraji si s vyrobeným kódem a zjišťuji, že problém se vyskytuje pouze tehdy, pokud se hledá pomocí podmínky na InnerText.

This.Xyz.SearchProperties[HtmlHyperlink.PropertyNames.InnerText] = "xyz";

Pokud je tato podmínka odstraněna, test začne fungovat.

Řešení, jak tento problém obejít, je neuvěřitelné a pro mě těžko pochopitelné. V PlaybackSettings je třeba nastavit vlastnost AlwaysSearchControls (což je nutné i pro další problém s Coded UI Testy) a navíc značně prodloužit DelayBetweenActions z výchozí hodnoty 100 ms.

Playback.PlaybackSettings.AlwaysSearchControls = true;
Playback.PlaybackSettings.DelayBetweenActions = 500;

Coded UI Tests: Another control is blocking the control. Please make the blocked control visible and retry the action…

Ve VS 2013 pomocí Coded UI Test Builderu nahrávám skript pro proklikání stránek na www.havit.cz. Test se podaří vyrobit, ale při přehrávání dostávám výjimku:

Microsoft.VisualStudio.TestTools.UITest.Extension.FailedToPerformActionOnBlockedControlException: Another control is blocking the control. Please make the blocked control visible and retry the action. Additional Details:
TechnologyName: 'Web'
ControlType: 'Hyperlink'
TagName: 'A'
Id: ''
Name: ''
Target: ''
InnerText: '…'
 ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Exception from HRESULT: 0xF004F003

Na internetu se tomuto problému věnují obsáhlé diskuse, většinou okolo VS 2012 a IE9/10. Většina doporučených řešení spočívá v odinstalaci IE10, odinstalaci patche KB2870699 nebo instalaci VS 2012 Update 4. Některé řešení většině zabírá.

My jsme však o verzi dále – VS 2013 a IE 11, kde žádné z předchozích řešení nefunguje. Chyba se shodně projevuje na šesti ze sedmi počítačů, nepůjde tedy o náhodný problém s jedním počítačem. Shodou náhod reinstaluji jeden starý stroj, zkouším tedy čistou instalaci (Windows 7, Internet Explorer 11, Visual Studio 2013, kompletní aktualizace Windows Update) a ověřuji, že problém se objevuje i zde.

Výjimka říká, že se nepodařilo na control kliknout, že je z nějakého důvodu blokovaný. Pokud zkusím zobrazit místo, kde se control nachází (metodou DrawHightlight() ), je místo označeno správně, takže se domnívám, že v hledání controlu by neměl být problém a mělo by jít skutečně o problém přehrávání. K mému překvapení zabírá řešení, které čistě náhodně zkouším – nastavení AlwaysSearchControls na true.

Playback.PlaybackSettings.AlwaysSearchControls = true;