Tag Archives: Azure Storage

Azure Blob Storage + CDN [Jiří Kanda, HAVIT Vzdělávací okénko, 9.5.2019]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT z 9. května 2019, kde Jiří Kanda povídal o Azure Blob Storage a Azure CDN (Content Delivery Network).

Vývoj cloudových aplikací – 04 Azure Storage, Blobs, Queues [MFF UK NSWI152, LS 2018]

Záznam z čtvrté vyučovací hodiny (13. března 2018) semináře Vývoj cloudových aplikací (NSWI152) pro MMF UK v letním semestru 2017/2018. Je publikován na našem HAVIT YouTube Channelu.

Dotčená témata

 • Azure Storage Account
 • Azure Storage – Blobs
 • Azure Storage – Queues

Záznam je v angličtině. Ukázalo se, že na hodinu přišlo více zahraničních studentů než českých, tak jsme se domluvili takto.

Instrukce k labům jsou k dispozici na GitHubu – LAB4 + LAB5.

Azure: Ověření existence blobu, pokud mám jeho URI

Pokud máte pouze storage account (CloudBlobClient) a URI blobu v něm, není úplně jednoduché existenci blobu ověřit. Přesněji řečeno při touze použít obvyklou metodu ​​ICloudBlob.Exists()​, musíte mít na daný blob referenci. Pro její získání z URI je tu metoda CloudBlobClient.GetBlobReferenceFromServer(Uri blobUri), která však při svém zavolání dělá HEAD request na blob a snaží se dotáhnout jeho metadata. Pokud blob neexistuje, vyhodí už tato metoda výjimku a na nějaké Exists() se už ani nedostane.

Výjimku lze zachytit s pěkným pattern-matchingem:

ICloudBlob blob;
try
{
  blob = blobClient.GetBlobReferenceFromServer(new Uri(url));
}
catch (Microsoft.WindowsAzure.Storage.StorageException ex)
      when ((ex.InnerException is System.Net.WebException wex)
          && (wex.Response is System.Net.HttpWebResponse httpWebResponse)
          && (httpWebResponse.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.NotFound))
{
  // blob does not exist, do whatever you need here
  return null;
}
// further code able to use the blob-reference

Pokud s referencí na blob nepotřebujete dále pracovat, tak samozřejmě můžete jeho existenci ověřit vlastním jednoduchým HTTP HEAD requestem z libovolného HTTP klienta.
Každopádně je zde obskurní už to, že máte na daný blob pouze plné URL. Za příčetných okolností byste měli mít k dispozici strukturovanou informaci o názvu containeru a blobu v něm, což by šlo samozřejmě z URL i vyparsovat.