Tag Archives: CDN

Azure Blob Storage + CDN [Jiří Kanda, HAVIT Vzdělávací okénko, 9.5.2019]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT z 9. května 2019, kde Jiří Kanda povídal o Azure Blob Storage a Azure CDN (Content Delivery Network).

Hackování webů běžnými „smrtelníky“ – záznam [Jiří Kanda, HAVIT Vzdělávací okénko 19.10.2017]

Záznam z interního vzdělávacího okénka HAVIT z 19.10.2017 je publikován na našem HAVIT YouTube Channel. Téma prezentoval Jiří Kanda:

Dotčená témata:

  • Open Redirects
  • XSS – Cross Site Scripting, ASP.NET Request Validation
  • MIME-type injection
  • External JS references, CDN, Tag Managers
  • Cross Site Request Forgery (XSRF/CSRF)
  • CORS – Cross Origin Resource Sharing, Preflight requests
  • X-Frame-Options
  • X-Content-Type-Options
  • X-XSS-Protection