Tag Archives: Shell Extension

Jak zaregistrovat příkaz pro kontextové menu Windows Exploreru (např. Notepad2)

Řeším to tak akorát v četnosti, kdy právě zapomenu, jak se to přesně dělá. Tedy pro připomenutí, stačí do registry přidat:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Notepad2]

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Notepad2\command]
@="\"C:\\Program Files\\Notepad2\\Notepad2.exe\" \"%1\""

…název klíče odpovídá textu položky v menu.

Připravený soubor: Notepad2 Shell Context Menu.reg